×

Презентация: Педагогтің кәсіби іс-әрекетіндегі педагогикалық әдеп негіздері

Материал туралы қысқаша түсінік

Әлеуметтік педагог

Төмендегі ақпарат осы құжаттың шамамен алынған тексттік нұсқасы болып табылады және бұл ақпарат тек танысу үшін арналған. Осы материалды жүктеу үшін төмендегі материалды жүктеу деген кнопканы басу керек, материалды жүктеу тегін

Түркістан облысы Қазығұрт ауданы«Сәкен Сейфуллин атындағы жалпы орта білім беретін мектеп»Әлеуметтік педагог Р.Арипжанова Педагогтің кәсіби іс-әрекетіндегі педагогикалық әдеп негіздері * Мақсаты: Мұғалім мен оқушының, мұғалім мен мұғалімнің қарым-қатынасындағы педагогикалық этиканың рөлі туралы түсінік беру; Интеллектуалдық мәдениетті қалыптастыру. Тыңдаушылардың педагогикалық этика мен мәдениет туралы білімдерін көтеру; * Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы 2007 жылы 27 шілде №319  51-бап. Педагог қызметкердің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі 7) педагогтік әдеп нормаларын сақтауға міндетті * Этика Әдеп мәдениетін теориялық тұрғыдан сараптайтын философиялықұғым * Педагогикалық әдеп дегеніміз не? * Педагогикалық әдеп этика ғылымының бөлігі болып табылады және педагогикалық адамгершіліктің ерекшеліктерін зерттейді, педагогикалық еңбектегі адамгершіліктің ортақ қағидаларының жүзеге асырылуын қадағалайды, оның негізгі қызметтерін және этикалық категорияларды қарастырады. * Педагогикалықәдептіліктің көрсеткіштері балаларды жақсы көру,өзара сыйластық,қолдау көрсету өзін-өзі жәнебаланы құрметтеу мейірімділік * Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі үшін атқарылатын кәсіптік жауапкершіліктің көрсеткіштері кәсіпке, қоғамғадеген қарым-қатынас Тәртіпті болу, өзіне және балаларға қаталдықпенқарау Эмоцияналдық байсалдылық,әдептілік Ұжымдағыәріптестерменжақсықарым-қатынас * Педагогтың өзінің алдына қойған жоғарғы талаптардың көрсеткіштері Әділ болу, балалардың бәрінің бірдейекендігінмойындау Өзін-өзіүзбей жетілдіріп тұру Өз мінез-құлықтарына баға беру,өзін-өзі сынау * Педагогикалық әдеп тілдесу, қарым-қатынас жасау кезінде сөйлесу икемділігінде оқушылардың іс-әрекеттерін ұйымдастыра алу икемділігінде өзін-өзі ұстай алу және талап ету икемділігінде * Педагогикалық әдеп ескертужасаған кезде баланыңмінез-құлқынабаға берген кезде дауыс ырғағында мадақтаужәне жазалай білу икемділігінде * Педагогикалық әдептің ерекшеліктері ұстаздың кәсіби мінез-құлығындағы,іс-әрекетіндегіөлшем ықпал етудегіжәне өзара әрекеттесудегіәдістерді, түрлерді, тәсілдерді таңдау өлшемі * Әдептілік - педагогтың мінез-құлығындағы ерекшелікке айналу керек * Педагог қызметінде өз пәнін жетік білу және оқытудың әдіс-тәсілдерін жақсы меңгеру маңызды ма, әлде оның педагогикалық мәдениеті мен өмірлік ұстанымы маңызды ма? * «Педагогика теориясын қаншама жетік білгенмен, педагогикалық әдептің қыр – сырын меңгермейінше, педагог ұстаздық шеберлікке қолы жетпейді». К.Д.Ушинский * Педагогикалық әдеп – мұғалімнің ең етене кәсіптік белгісі Педагогикалық шеберлік * Педагогикалық шеберлік дегеніміз: педагогтың пәнді жетік білуі оқыту мен тәрбиелеудің әдіс- тәсілдерін міндетті түрде білуі педагогтың өмірге деген көзқарасы педагогикалық әдеп * Педагогикалық шеберліктің негізгі белгілері Кәсіптік білімБіліктілікДағдыКәсіптік қабілетПедагогикалық әдепПедагогикалық техника * Педагогтың бойында қандай этикалық қасиеттер болуы керек? * Педагогтың бойында болу керек қасиеттер:(оқушылардың пайымдауы бойынша) МейірімділікБалаларға деген шынайы махаббатЭмоционалдық байсалдылықӘділдікБалаларға деген зейінҚайырымдылықСергектікӨмірді сүйгіштікТіл табыса білу, бәрімен араласа білуЖігер * Педагогтың бойында болмау керек қасиеттер:(оқушылардың пайымдауы бойынша) ДөрекілікОқушыны жеке тұлға ретінде қабылдамау, сыйламау3. Әділетсіздік4. Өзін-өзі ұстай білмеу5. Әдепсіздік6. Балаларға немқұрайлы қарау7. Өзінің пәніне немқұрайлы қарау * Педагогикалық этикада ұстаздың адамгершілік қасиеттері қоғамдық құндылыққа айналады, бұл қасиеттерсіз мұғалімнің басқа да кәсіби қасиеттері мен икемділіктердің құндылықтары жойылады. Зияткерлік және психологиялық қасиеттермен бірге жауапкершілік, абырой, әділеттілік, шынайылылық, ар-ұят, қарапайымдылық сияқты қасиеттер педагогикалық беделдің негізгі құрауыштары болып табылады. * «Нағыз тәрбиеші ұстаз бойында он екі тума табиғи қасиетті меңгерген дана адам болу керек». Әл-Фараби * өнер-білімге құштармүшелері мүлде мінсізжаратылысынан өзіне айтқанның бәрін жете түсінетінөзі естіген, көрген, түсінген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, алғыр да аңғарымпазөткір сөз иесі және ойына түйгенінің бәрін анық бере алатынтағамға, ішімдік ішуге, сыр-сұқбат құруға қанағатшылжаны асқақ және ар-намысын ардақтайтын * жаратылысынан игі істерге ынтызарәділеттілік пен әділеттілерді сүйіп, әділетсіздік пен озбырлықты жек көретінжақындарына да, жат адамдарға да әділ, пасықтық атаулыға мүлде рақымсыз қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ер жүрекбойына туа біткен он екі қасиетке ие болған, бұларды бір-бірімен сәтті ұштастырған адам ғана нағыз ұстаз, жұртқа жақсы басшы бола алады * Педагог пен оқушының жеке әлеуметтік-психологиялық өзара қарым-қатынасындағы педагогикалық әдептің алатын орны * Қатынас жасау, тілдесу өнері өз мінез-құлқын, сезімдерін басқара алу бақылай, қадағалай алу назарды басқа жаққа аудара білу тәрбиеленушілердің ішкі жан дүниесін түсіне білу және оны ескере білу “жүзіне қарап оқи алу” оқушылармен байланыс жасай алу * Педагогикалық іс-әрекетте қарым-қатынас жасаудың барлық түрлерін қолдану керек (ақпарат алмасу, өзара әрекеттестікті ұйымдастыру, баланың тұлғалық қасиеттерін аша білу,оған ықпал ету және т.б.) Қарым-қатынас жасау арқылы шешетін мәселеңізді айқын және нақтытұжырымдап алыңыз Қарым-қатынас жасаудың стратегиясы менәдіс, жолдарын ойластырып алыңыз,баланың санасы мен мінез-құлқына ықпал ететін әдістерді таңдап алыңыз * Тәрбиеленушілермен қарым-қатыста тілдесуді “тік”, жоғарыдан төменге қарай емес (педагог баладан биік), керісінше, “көлденең” (педагог пен оқушы бірдей) дәрежесінде ұйымдастырған жөн Балалармен қарым-қатынас жасаудаолардың көңіл-күйін түсінуге талпыныңыз,сыныптағы климаттың кішкентай болса даөзгерістеріне назар аударып тұрыңыз Тәрбиеленушілермен қарым-қатынастағыбастаманы өз қолыңызға алыңыз, есіңізде болсын, өзіндік бастама оқушылармен ынтымақтастықты жасауға Сізге көмектеседі * Тілдесу кезінде өзіңізді еркін ұстаңыз,ешқандай бөгеліп қалушылық,бейберекет қозғалыс, бос күлкі болмау керек Балалармен сөйлесуде белгілі бірқалыпты ұстанудан алыс болыңыз:өзіңізді өзіңіз ұстай білуде, оқушылардыңмінез-құлқына деген таптаурындыққарсы шығуларда, алдын ала жасалынған жоспар бойынша тілдесуде және т.б. Кейбір оқушыларға деген келеңсізойларыңызды, қарым-қатынасыңызды көрсетпеуге тырысыңыз * Оқушылармен қарым-қатынастамақтауды, мадақтауды,қолдау көрсетуді, мақұлдаудықолданыңыз Оқушыларды ести және тыңдай алу керек Жиі-жиі күліп жүріңіз, күлкі балалармен тілдесуге, қарым-қатынас жасауға көмектеседі * Мұғалім келесі қағидаларды басшылыққа алуы тиіс Балаларғаәрқашансенімкөрсету Оқушыларғаоқытудыңмақсаттары мен міндеттерін белгілеп, нақтылауға көмектесу * Оқушылардыңоқуға дегенішкіқызығушылығынамән беру Әр түрлі тәжірибенің қайнар көзі ретінде, оқушы қиындыққа кездескенде әрқашан кеңес алуға болатын тұлға болу * Балалардың,әріптестердіңішінде өзсезімін ашықбілдіру Әрбіроқушыныңсезімі мен көңілтолқуларынтүсінугемүмкіндікберетінэмпатиялық дәрежеге ұмтылу * Бірінші бағамда оқитын Айдын сабақтан кейін мұғалімнің үстеліне таянып: “Білесіз бе, мен Сізден кеңес алайын деп едім....” деп сөзін бастап еді, мұғалім: “Сен мұғалімнің алдында қалай тұрсың?” – деп ашуланады, содан кейін ғана: “Менен не сұрайын деп едің?” – “Жоқ, ешнәрсе” – деп Айдын түнере жауап береді де, сыныптан шығып кетеді. Педагогикалық жағдайлар * Екінші бағамда оқитын Айгүлге келген хат мұғалімнің қолына тиеді. “Төлегеннің түрі!” – деп, ұстаз хаттағы қателерді түзей бастайды. “Төлеген” сыныптан атып шығады да, мектепке келмей қояды. * Педагогикалық техника - педагогтың бойындағы тәрбиеленушілерге ықпал жасайтын икемділіктер кешені * Педагогикалық техника дегеніміз: дұрыс және мәнерлі сөйлеу икемділігі (сөйлеу мәдениеті, оның эмоционалдық мінездемесі, интонация, сенім туғызуы); жест және мимиканы, пантомимиканы қолдана білу икемділігі; өзінің психикалық жағдайын – сезімдерін, көңіл-күйін - басқара алу икемділігі; өзін-өзі сырттай көре алу икемділігі (әлеуметтік перцепция). * Сөйлесу кезінде қолыңызды айқастырмаңыз,аудиторияға бетіңізбен бұрылып тұрыңыз,араларыңыздағы қашықтық үлкен болмауы керек. Сөйлеу кезінде оңға, солға емес, керісінше алдыға, артқа қозғалған дұрыс. Алдыға қозғалғанда айтыптұрған ақпаратыңыздың маңыздылығы күшейеді,ал артқа қозғалсаңыз тыңдаушыларға кішкене дем алуға мүмкіндік бересіз * Мимика – беттің қимылдарыарқылы өз сезіміңізді, ойларыңызды, көңіл-күйіңізді көрсету өнері.Сөзге қарағанда бет әлпет, көзқарасадамдарға көп әсер береді.Мимика ақпараттардыжақсы қабылдатуға көмектеседі * Педагогикалық техника педагог іс-әрекетінің ішкі мазмұны мен сыртқы көрінісінің үйлесімді бірігуіне ықпал жасайды Педагогтың киіміэстетикалық жағынан әсерлі, әдемі, жарасымды болу керек Педагогтың шашүлгісі де, киген киімі де, таққан әшекейлері дебалаға ықпал етумақсатындатаңдалу керек Педагогтың жүзі жайдарлы,қозғалыстары жинақы болғаныдұрыс.Педагогөзіне-өзі сенімдіболуы керек * Түзу дене күй – сенімділік, зеректік, кішіпейілділік Оқушыларға теріс қарап тұрып сөйлеу – қызығушылықтың жоқтығы Қырымен тұру – теріс, негативті қарым-қатынас Сұрақ қойғанда алдыға қарай еңкею – дұрыс, оң қарым-қатынас Педагогтың дене күйі, тұрған тұрысы * Егер кез келген мұғалім ынта – ықылас қойып, табандылық танытатын болса, өз бетімен көп еңбектенсе, идеялық жағынан сенімді, саяси жағынан есейген азамат болса, өз пәнін жақсы білсе, оқытудың әдістемесін меңгеріп, бала психологиясын жете білсе, педагогикалық техниканы қалыптастыра алса, педагогикалық шеберлікке жету қасиеттеріне ие бола  отырып, педагогикалық кәсіпті меңгерсе, педагогикалық әдепті бойына сіңірсе, онда талантты, шебер  ұстаз бола алады. * Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет!

Материал туралы ақпарат

Дата публикации

21.Мамыр.2019

23 көрсетілім | 0 жүктеу

0

Назар аударыңыз, осы материалды жариялағаныңыз туралы сертификатты менің материалдарым деген бетте жүктеп алуға болады

Ұқсас материалдар

Өз пікіріңізді қалдыру үшін тіркелу қажет.