2023-2024 оқу жылына арналған

қысқа мерзімді сабақ жоспарларын

жүктеп алғыңыз келеді ма?
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандартымен 2022-2023 оқу жылына арналған 472-бұйрыққа сай жасалған

Адам және қоғам бойынша оқу-әдістемелік материалдар

Барлығы: 1938 материал
Дайын ҚМЖ. Барлық пәндерден 2022-2023 оқу жылына, жаңа бұйрыққа сай жасалған
Сертификатталған тренер жасаған
01.01.2023
17 863
13 694
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандарты бойынша жасалған. 2022-2023 оқу жылына арналған
Бала тәрбиесін түзейтін он баспалдақ
Абдималикова Айдын Абдиканатовна
14 Мамыр 2024
23
0
Тәуелсіз еліміздің ұлдары мен қыздарының жан-жақты дамыған, өзіндік пікірі бар, жерін, ата-анасын, ұстазын құрметтейтін азамат болуына ықпал жасайық.
Адам және қоғам
Мақала
Барлық сыныптар
Ашық сабақ
338 тг
Досанова Айгерім
14 Мамыр 2024
24
1
Ашық сабақ
Адам және қоғам
Ашық сабақ
3 сынып
Ашық сабақ 5 сынып
675 тг
Сакенов Марат
13 Мамыр 2024
32
1
Ашық сабақ 5 сынып
Адам және қоғам
Презентация
2 сынып
"БІЛІМ БЕРУДІҢ БОЛАШАҒЫ: ТРАНСФОРМАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЖАҺАНДАНУ"
Болатбек Тажибаев
10 Мамыр 2024
48
1
Білім беру жүйелері технологиялық трансформацияны бастан кешіруде. Болашақта білім беру одан да технологияландырылған және интеграцияланған болмақ. Виртуалды шындық, жасанды интеллект және кеңейтілген шындық оқу процесінің ажырамас бөлігі болады. Оқушылар білімін ғана емес, озық технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын да дамыта отырып, жаңа форматтағы ақпаратпен өзара іс-қимыл жасайтын болады.
Адам және қоғам
Мақала
Барлық сыныптар
Неге ата-ана өз туған баласынан бас тартады?
Тамабай Жаңылша Бекқалиқызы
06 Мамыр 2024
17
0
Отбасы – адам өміріндегі Алланың берген есепсіз, баға жетпес сыйы. Өкінішке қарай, сол сыйдың қадірін біліп жатқан жандардың саны азайып бара жатқандай. Бір-біріне бақытты боламыз деп уәде беріп, сол уәделерін орындай алмағандар қаншама. Не себепті ата-ана өз туған балаларынан бас тартып оларды жетім қылуда?
Адам және қоғам
Мақала
Барлық сыныптар
ТӘУEЛСIЗ ҚAЗAҚСТAН МEМЛEКEТI Н.Ә.НAЗAPБAEВ EҢБEКТEPIНДE
675 тг
Ізбосын Аяулым Еркінқызы
04 Мамыр 2024
21
0
Қaзaқстaн тapихындa aқиқaты aшылмaғaн «aқтaңдaқ бeттep» жeткiлiктi. Әpбip кeзeңдeгi тapихи оқиғaлap өзiнiң шындығын aйқындay үшiн зepттeyшiсiн күтeдi. Солapдың қaтapындa 20 жыл yaқыт өтсe дe, бүгiнгe дeйiн «нaқты aтayы мeн нaғыз бaғaсын» aлa aлмaғaн зepттey объeктiсi – 1986 жылғы Жeлтоқсaн көтepiлiсi. Жeлтоқсaн күндepiндeгi қaнды қыpғын – 1917ж. қaзaн төңкepiсiнeн бaстay aлaтын кeңeстiк жүйeгe қapсы бaғыттaлып, қоpдaлaнғaн хaлық нapaзылығының aсқынyынaн тyындaғaны бeлгiлi. Бaлтық жaғaлayындaғы eлдep, Әзepбaйжaн, Гpyзия жәнe Peсeйдeгi сaяси оқиғaлap сaяси, әлeyмeттiк жәнe экономикaлық мәсeлeлepдiң шиeлeнiсyiнeн КСPО-ның aстaм дepжaвa peтiндe құлayынa әкeлдi. 1986 жылғы жeлтоқсaн - Қaзaқстaндaғы ұлт-aзaттық қозғaлыстap тapихынa aлғaшқыдa "жeлтоқсaн оқиғaлapы", кeйiннeн "жeлтоқсaн қозғaлысы", "жeлтоқсaн көтepiлiсi", "жaстap қозғaлысы" жәнe т.б. aтayлapымeн eндi. Пpофeссоp М.Қ.Қойгeлдиeвтiң пaйымдayыншa «ғылыми-көпшiлiккe apнaлғaн бaсылымдapдa кeңiнeн қолдaнылып жүpгeн «Жeлтоқсaн оқиғaлa
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Отбасының әлеуметтік мәні неде? Құқық пәні
338 тг
Сисенгалиева Улдай Хасановна
02 Мамыр 2024
47
0
Отбасының әлеуметтік маңызын түсінеді
Адам және қоғам
Ашық сабақ
9 сынып
Сыбайлас жемқорлық.
Панабаева Әсем Қаржаубайқызя
02 Мамыр 2024
31
0
Сыбайлас жемқорлық– мемлекеттік құрылымдардың экономика аясында қылмысты құрылымдармен біте қайнасуы, сондай-ақ мемлекеттегі лауазымды адамдардың, қоғамдық және саяси қайраткерлердің сатылғыштығы, парақорлығы. ҚР Қылмыстық кодекісінің өкілеттіктерді теріс пайдалану (228-бап), коммерциялық сатып алу (231-бап), қызмет өкілеттігін теріс пайдалану (307-бап), билікті немесе қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану (308-бап), пара алу (311-бап), қылмыстық жалғандық жасау (314-бап) туралы лауазымдық қылмыс нормалары ең алдымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес нормалары болып табылады.
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Мотив және мотивация
Орынбек Арайлым Бегалиқызы
29 Сәуір 2024
44
1
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (ҚазҰУ) — Қазақстан Республикасының жоғары оқу орны. Университет 180 сала бойынша мамандар дайындайды. Әл - Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті – білім мен ғылымның орталығы, жоғарғы білім беруде көш бастайтын оқу орны. Еліміздің білім деңгейі, ғылым саласы, қоғамдық өміріне елеулі үлес қосқан 90 жылға жуық тарихы бар қара шаңырақ.
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Тұлғааралық коммуникация
Шырынтай Нұрмұхаммед Жандосұлы
28 Сәуір 2024
63
4
ҚазҰУ мен психология пәніне арналған
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Ұлағатты ұстаз
Еламанова Болаш Хасеновна
25 Сәуір 2024
45
0
Ұстаз еңбегі
Адам және қоғам
Мақала
Барлық сыныптар
ОҚУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
Жамбыл Алтынай Жанарқұлқызы Ертай Жания Медетқызы
24 Сәуір 2024
44
2
Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының арасындағы құқық бұзушылықтың өзектілігі және оның түрлері айқындалады. Мектептегі кибербуллингті еңсеру туралы идеялар мазмұндалады
Адам және қоғам
Мақала
Барлық сыныптар
Құқық пен тәртіп қауіпсіз болашақ.
188 тг
Мирамхан Гулнұр Ержанқызы
19 Сәуір 2024
71
1
Адам және құқық.
Адам және қоғам
Мақала
11 сынып
Оқушылардың стресс жағдайында психологиялық көмек беру тәсілдері мен амалдары
1125 тг
Турманова Жанагул Егембердиевна
19 Сәуір 2024
79
0
Қазіргі әлемде кез-келген адам әлеуметтік мәртебесі мен материалдық деңгейіне қарамастан стресске ұшырайды. Стресс уқытқа қарай қысқа немесе созылмалы болуы мүмкін. Әрбір бала бұл стрессті кем дегенде бір рет бастан өткергеннің өзінде және бұл процесте әрқайсысы өзін жайсыз сезінеді. Бұл авторлық бағдарламада оқушыларға психологиялық қолдау көрсетудің бағдарламасын ұсынады. Бағдарлама өте тиімді және педагог-психологтарға көмекші құрал бола алады.
Адам және қоғам
Авторлық бағдарлама
Барлық сыныптар
Азаматтық қорғаныс
Раимбекова Гулназ Вахидовна
16 Сәуір 2024
67
4
Балабақшада төтенше жағдайлар болған кезде жоспарлар
Адам және қоғам
Сабақ жоспары
Басқа
111
675 тг
Aidos
11 Сәуір 2024
43
1
111
Адам және қоғам
Мақала
Мектепке дейінгі балалар
«Инсульт алған пациенттерге мультидисциплинарлы көмекті үй жағдайында ұйымдастыру»
338 тг
Тұрсын Айгерім Икрамқызы
05 Сәуір 2024
40
0
«Инсульт алған пациенттерге мультидисциплинарлы көмекті үй жағдайында ұйымдастыру» -Мультидисциплинарлы бригада: мақсаттары, міндеттері -МДБ-нің негізгі мамандары, функциялары -Инсульт алған пациенттердің үйдегі күтім ерекшелігі -Пациенттің тамақтану ерекшелігі -Пациенттің тері күтімін жүргізу -Пациентті Фаулер жағдайында орналастыру; -Пациентті арқамен жатқызу жағдайында орналастыру; -Пациенттің төсегін алмастыру (ұзынынан); -Пациенттің төсегін ауыстыру (көлденеңінен); -Пациенттің киімін ауыстыру. Инсульт ұзақ мерзімді және терең мүгедектіктің негізгі себебі болып табылады. Уақытылы және адекватты қалпына келтіретін емнің болмауы қайтымсыз анатомиялық-функционалдық өзгерістерге әкеледі. Инсульт алған пациенттерді оңалту тиімділігін арттыру қазіргі заманғы қоғамның өткір медициналық-әлеуметтік мәселелерінің бірі болып отырғаны кездейсоқ емес.
Адам және қоғам
Мақала
Барлық сыныптар
«Инсульт алған пациенттерге мультидисциплинарлы көмекті үй жағдайында ұйымдастыру»
338 тг
Тұрсын Айгерім Икрамқызы
05 Сәуір 2024
39
1
-Мультидисциплинарлы бригада: мақсаттары, міндеттері -МДБ-нің негізгі мамандары, функциялары -Инсульт алған пациенттердің үйдегі күтім ерекшелігі -Пациенттің тамақтану ерекшелігі -Пациенттің тері күтімін жүргізу -Пациентті Фаулер жағдайында орналастыру; -Пациентті арқамен жатқызу жағдайында орналастыру; -Пациенттің төсегін алмастыру (ұзынынан); -Пациенттің төсегін ауыстыру (көлденеңінен); -Пациенттің киімін ауыстыру. Инсульт ұзақ мерзімді және терең мүгедектіктің негізгі себебі болып табылады. Уақытылы және адекватты қалпына келтіретін емнің болмауы қайтымсыз анатомиялық-функционалдық өзгерістерге әкеледі. Инсульт алған пациенттерді оңалту тиімділігін арттыру қазіргі заманғы қоғамның өткір медициналық-әлеуметтік мәселелерінің бірі болып отырғаны кездейсоқ емес. Мультидисциплинарлы бригада: мақсаттары, міндеттері, функциялары Реабилитацияның мақсаты-пациенттің күнделікті және қоғамдық өмірге қатысуы үшін оңтайлы жағдай жасау, оны белсенді әлеуметтік қызметке қайт
Адам және қоғам
Мақала
Барлық сыныптар
Табиғат әлемі
338 тг
Жакипова Баян Кудайбергеновна
28 Наурыз 2024
100
1
Туған өлкенің табиғатын бағалай білу туралы халық болжамдары жөнінде түсінік беру. Экологиялық белгілермен таныстыру, оларды естеріне сақтату. Табиғатты қорғауға баулу.
Адам және қоғам
Ашық сабақ
Мектепке дейінгі балалар
Ұлттық құндылықтар
338 тг
Исахова Несибели Есеркеповна
15 Наурыз 2024
87
0
Ұлттық құндылықтар. Ұрпақ тәрбиесіндегі басты ұстаным-тәрбиелеудің ұлттық жолдарын саралап, айқындап бала бойына сіңіре білу. Яғни, бала бойына ұлттық құндылықтарды сіңіре отырып, адамгершілікке тәрбиелеу.
Адам және қоғам
Мақала
Мектепке дейінгі балалар
Ресми Республикалық
байқаулар кестесі
Портфолиоңызды толтыруға арналған ДИПЛОМДАР МЕН СЕРТИФИКАТТАР алып, санатыңызды көтеріңіз!
338559
материал
жарияланған
Өз тәжірибеңізбен бөлісіп, мыңдаған педагогтың алғысы мен аттестацияға жарамды сертификат алыңыз!
«Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми – әдістемелік журналы министірліктің №KZ09VPY00029937 куәлігімен ресми тіркелген.

Жүйелі-әдістемелік кешен

Еліміздің барлық ұстаздардың еңбегі мен тәжірибесін біріктіріп Республика бойынша ең үлкен материалдар базасын жасап, барлық педагогтардың тәжірибе алмасу алаңын қалыптастырып отырмыз. Барлық материалдарды педагогтар жүктеп алып сабағына қолдана алады

Ustaz tilegi – Ұстаз тілегі Республикалық ұстаздар сайтында ашық сабақтар, сабақ жоспарлары, қмж, омж, ұмж, ктп, сценарийлер, олимпиада есептерін, тәрбие сағаттарды, мұғалімдерге керекті барлық құжаттарды таба аласыз. Сайтта барлық пәндерден, қазақ тілінде ақпараттар бар. смк еду кз, ашық сабақтар, қысқа мерзімді жоспарлар, тәрбие сағаттың сцеранийлері жарияланған. Сайтта олимпиадаларға қатысып өз біліміңізді тексеріп көрсеңіз болады. Жалпы, орталығымыздың басты мақсаты: ұстаздарға кез-келген жерде, кез-келген уақытта білім алуына мүмкіндік беру. Ұстаздардың барлық өзекті мәселелеріне инновациялық шешім тауып, шығармашылық жұмыспен айналысуына уақыт сыйлау. «Ұстаздарға сапалы білім бере алсақ, бүкіл Қазақ еліне білім бере аламыз» - деген сенімдеміз.