2023-2024 оқу жылына арналған

қысқа мерзімді сабақ жоспарларын

жүктеп алғыңыз келеді ма?
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандартымен 2022-2023 оқу жылына арналған 472-бұйрыққа сай жасалған

Адам және қоғам Барлық материалдар бойынша оқу-әдістемелік материалдар

Барлығы: 188 материал
Дайын ҚМЖ. Барлық пәндерден 2022-2023 оқу жылына, жаңа бұйрыққа сай жасалған
Сертификатталған тренер жасаған
01.01.2023
17 863
13 694
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандарты бойынша жасалған. 2022-2023 оқу жылына арналған
ТӘУEЛСIЗ ҚAЗAҚСТAН МEМЛEКEТI Н.Ә.НAЗAPБAEВ EҢБEКТEPIНДE
675 тг
Ізбосын Аяулым Еркінқызы
04 Мамыр 2024
21
0
Қaзaқстaн тapихындa aқиқaты aшылмaғaн «aқтaңдaқ бeттep» жeткiлiктi. Әpбip кeзeңдeгi тapихи оқиғaлap өзiнiң шындығын aйқындay үшiн зepттeyшiсiн күтeдi. Солapдың қaтapындa 20 жыл yaқыт өтсe дe, бүгiнгe дeйiн «нaқты aтayы мeн нaғыз бaғaсын» aлa aлмaғaн зepттey объeктiсi – 1986 жылғы Жeлтоқсaн көтepiлiсi. Жeлтоқсaн күндepiндeгi қaнды қыpғын – 1917ж. қaзaн төңкepiсiнeн бaстay aлaтын кeңeстiк жүйeгe қapсы бaғыттaлып, қоpдaлaнғaн хaлық нapaзылығының aсқынyынaн тyындaғaны бeлгiлi. Бaлтық жaғaлayындaғы eлдep, Әзepбaйжaн, Гpyзия жәнe Peсeйдeгi сaяси оқиғaлap сaяси, әлeyмeттiк жәнe экономикaлық мәсeлeлepдiң шиeлeнiсyiнeн КСPО-ның aстaм дepжaвa peтiндe құлayынa әкeлдi. 1986 жылғы жeлтоқсaн - Қaзaқстaндaғы ұлт-aзaттық қозғaлыстap тapихынa aлғaшқыдa "жeлтоқсaн оқиғaлapы", кeйiннeн "жeлтоқсaн қозғaлысы", "жeлтоқсaн көтepiлiсi", "жaстap қозғaлысы" жәнe т.б. aтayлapымeн eндi. Пpофeссоp М.Қ.Қойгeлдиeвтiң пaйымдayыншa «ғылыми-көпшiлiккe apнaлғaн бaсылымдapдa кeңiнeн қолдaнылып жүpгeн «Жeлтоқсaн оқиғaлa
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Сыбайлас жемқорлық.
Панабаева Әсем Қаржаубайқызя
02 Мамыр 2024
31
0
Сыбайлас жемқорлық– мемлекеттік құрылымдардың экономика аясында қылмысты құрылымдармен біте қайнасуы, сондай-ақ мемлекеттегі лауазымды адамдардың, қоғамдық және саяси қайраткерлердің сатылғыштығы, парақорлығы. ҚР Қылмыстық кодекісінің өкілеттіктерді теріс пайдалану (228-бап), коммерциялық сатып алу (231-бап), қызмет өкілеттігін теріс пайдалану (307-бап), билікті немесе қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану (308-бап), пара алу (311-бап), қылмыстық жалғандық жасау (314-бап) туралы лауазымдық қылмыс нормалары ең алдымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес нормалары болып табылады.
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Мотив және мотивация
Орынбек Арайлым Бегалиқызы
29 Сәуір 2024
44
1
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (ҚазҰУ) — Қазақстан Республикасының жоғары оқу орны. Университет 180 сала бойынша мамандар дайындайды. Әл - Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті – білім мен ғылымның орталығы, жоғарғы білім беруде көш бастайтын оқу орны. Еліміздің білім деңгейі, ғылым саласы, қоғамдық өміріне елеулі үлес қосқан 90 жылға жуық тарихы бар қара шаңырақ.
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Тұлғааралық коммуникация
Шырынтай Нұрмұхаммед Жандосұлы
28 Сәуір 2024
63
4
ҚазҰУ мен психология пәніне арналған
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Азаматтық қорғаныс
Раимбекова Гулназ Вахидовна
16 Сәуір 2024
67
4
Балабақшада төтенше жағдайлар болған кезде жоспарлар
Адам және қоғам
Сабақ жоспары
Басқа
ХҮІІІ - ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ қоғамы
Әбдіхалық Ердәулет Талғатбекұлы
24 Қаңтар 2024
92
0
Бағалау құралдары ретінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар студенттер үшін тапсырмаларды қолжетімді түрінде ұсыну көзделеді, атап айтқанда: - баспа түрінде; - үлкейтілген шрифтпен баспа түрінде; - электрондық құжат нысанындағы; - ассистенттің тапсырманы дауыстап оқу әдісімен. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер үшін сұрақтарына дайындалу уақыты ұзартылуы мүмкін. Қажеттілік болған жағдайда жұмыс нәтижелерін бағалау бірнеше кезеңдерге бөлінуі мүмкін.
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Азаматтық құқық
338 тг
Бекмурзин Нуртас Парахатұлы
21 Желтоқсан 2023
154
0
Презентация
Адам және қоғам
Презентация
Басқа
Әйел теңдігі әлемдік мәселе
Думанова Аружан Думанқызы
06 Желтоқсан 2023
191
7
Бүгінгі таңда әйел теңдігі бүтін бір әлемнің үніне айналғандығын насихаттау.Әйелдер он жылдығы әлемдік деңгейде көтерілген іс шаралардың бастауы екендігін жеткізу.
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ЖАҢА МЕДИА
Алданазарова Томирис
04 Желтоқсан 2023
109
0
ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ЖАҢА МЕДИА туралын
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Әлеуметтік медианың артықшылықтары мен кемшіліктері: күтпеген түсініктер
Алданазарова Томирис
04 Желтоқсан 2023
186
9
Әлеуметтік медианың артықшылықтары мен кемшіліктері: күтпеген түсініктер туралы
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Қазақстандағы БАҚ-тың рөлі және ұлттық идея
Алданазарова Томирис
04 Желтоқсан 2023
262
7
Бақтың қоғамдағы рөлі
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Міндеттемелер және оның түрлері
Сайлаубекова Асель Маратовна
30 Қараша 2023
248
11
Материал міндеттеме жайлы
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
«Біртұтас тәрбие бағдарламасын іске асырудағы сынып жетекшінің ролі
Жунисова Балакыз Абдурахмановна
29 Қараша 2023
955
87
2023-2024 оқу жылының ерекшелігі «Біртұтас тәрбие бағдарламасын» іске асыру көзделіп отыр. «Біртұтас тәрбие бағдарламасы»- ұлттық адами құндылықтарға негізделген
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Биоцид
188 тг
Бекмурзин Нуртас Парахатұлы
19 Қараша 2023
135
0
Биоцид туралы Мақала
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Гендерлік теңсіздік
188 тг
Асель Сайлаубекова Маратовна
19 Қазан 2023
148
0
Гендер жайлы түсінік
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Жас әнші қыз
338 тг
Абдалиева Адина Ержанқызы
17 Қазан 2023
119
0
Ақерĸе есімді қыз , жасы 17 де жǝнеде үлĸен арманы -аяққа тұрып Анасын қуанту. Жас ǝнші қыз ,мүгедеĸтер арбасында ота жасауға қаражат жинап жүр.Ол қыздын синдромы арқа жұлынының созылуы ,17 жасынан бастап мүгедеĸтер арбасында шынжырлы. Ол қыз 2022 жылдық жазынан басынан Алматы қаласындағы “Алтын Орда “ базарында табыс табуда. Осылай өзінің Түрĸияда өтетін отасына қаражат жинап жүр.
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Жемқорлық: еліміздің ертеңі қандай болмақ?
Мейрамбек Ерболатұлы
16 Қазан 2023
198
1
Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес-ең өзекті әрі мемлекеттік маңызды мәселе. Мемлекеттің бастамалары, өсіп-өркендеуіне кесапатын тигізіп, жетістіктерін жоққа шығаратын елдің экономикалық қауіпсіздігіне қауіп-қатер төндіретін жымысқы жау десе болады. Сондықтан елімізде мемлекеттік саясаттың негізгі басымдылығының бірі – осы зұлымдықпен күресу болып табылады. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу дегеніміз – бұл мемлекетте тұрақтылықты қамтамасыз етудің қажетті шарты» – деп, айтқан екен кезінде Аристотель ғұлама.
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Отандық орта білім беру жүйесінің озық үлгісін қалыптастыру – ҚазҰУ ұстаздарының басты мақсаты
Наралиева Рахила Турсыновна
05 Қазан 2023
156
3
Қазіргі уақытта біздің еліміздің білім беру саласы қалай болу керек деген мәселеге қатысты отандық ғалымдар мен әдіскерлер арасында қызу пікірталас жүріп жатыр. Орта білім беретін мекемелерге арналған оқулықтарда жіберілген олқылықтар туралы да аз сын-пікірлер айтылған жоқ. Пәндер бойынша оқулықтар жазылмас бұрын отандық орта білім беру саласының белгіленген мемстандарты мен бүгінгі күннің талабына, сұранысына сай сараланып айқындалған, халықтың қолдауына ие болған оқыту үлгісі, оқу-әдістемелік жұмыс бағдарламасы болуы қажет. Елімізде жоғары білім беру саласына әлемдік оқу үдерісіне негізделген кредиттік оқытудың ұлттық жүйесі, отандық үлгісі енгізілді. Жоғары оқу орындарында жаңа оқу бағдарламасы білім мен ғылымды коммерцализациялауға, оқу ісін нақты тәжірибемен ұштастыра жүргізуге үлкен мүмкіндіктер берді.
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
“Біз жаңа Қазақстанның ұрпағымыз”
Сағыныш Бақытжанқызы
03 Қазан 2023
986
55
Бұл эсее колледж студенттеріне,мектеп оқушыларына арналады.
Адам және қоғам
Эссе, шығарма, мазмұндама
Басқа
ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ – БІЗДІҢ МАҢЫЗДЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒДАРЫМЫЗ
Бегалиева А.К., Наралиева Р.Т.
15 Қырқүйек 2023
152
1
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары» атты Қазақстан халқына арнаған Жолдауы көп сала бойынша өркендеудің бағытын айқындайды. Білім, экономика, демография т.б. негізгі салалар бойынша бағдары мен идеясын ұсынды.
Адам және қоғам
Мақала
Басқа
Ресми Республикалық
байқаулар кестесі
Портфолиоңызды толтыруға арналған ДИПЛОМДАР МЕН СЕРТИФИКАТТАР алып, санатыңызды көтеріңіз!
338559
материал
жарияланған
Өз тәжірибеңізбен бөлісіп, мыңдаған педагогтың алғысы мен аттестацияға жарамды сертификат алыңыз!
«Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми – әдістемелік журналы министірліктің №KZ09VPY00029937 куәлігімен ресми тіркелген.

Жүйелі-әдістемелік кешен

Еліміздің барлық ұстаздардың еңбегі мен тәжірибесін біріктіріп Республика бойынша ең үлкен материалдар базасын жасап, барлық педагогтардың тәжірибе алмасу алаңын қалыптастырып отырмыз. Барлық материалдарды педагогтар жүктеп алып сабағына қолдана алады

Ustaz tilegi – Ұстаз тілегі Республикалық ұстаздар сайтында ашық сабақтар, сабақ жоспарлары, қмж, омж, ұмж, ктп, сценарийлер, олимпиада есептерін, тәрбие сағаттарды, мұғалімдерге керекті барлық құжаттарды таба аласыз. Сайтта барлық пәндерден, қазақ тілінде ақпараттар бар. смк еду кз, ашық сабақтар, қысқа мерзімді жоспарлар, тәрбие сағаттың сцеранийлері жарияланған. Сайтта олимпиадаларға қатысып өз біліміңізді тексеріп көрсеңіз болады. Жалпы, орталығымыздың басты мақсаты: ұстаздарға кез-келген жерде, кез-келген уақытта білім алуына мүмкіндік беру. Ұстаздардың барлық өзекті мәселелеріне инновациялық шешім тауып, шығармашылық жұмыспен айналысуына уақыт сыйлау. «Ұстаздарға сапалы білім бере алсақ, бүкіл Қазақ еліне білім бере аламыз» - деген сенімдеміз.