2023-2024 оқу жылына арналған

қысқа мерзімді сабақ жоспарларын

жүктеп алғыңыз келеді ма?
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандартымен 2022-2023 оқу жылына арналған 472-бұйрыққа сай жасалған

Барлық пәндер Мақала бойынша оқу-әдістемелік материалдар

Барлығы: 23128 материал
Дайын ҚМЖ. Барлық пәндерден 2022-2023 оқу жылына, жаңа бұйрыққа сай жасалған
Сертификатталған тренер жасаған
01.01.2023
17 863
13 694
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандарты бойынша жасалған. 2022-2023 оқу жылына арналған
Қазақстан ЖОО болашақ педагогтардың дайындығын жаңғырту
Құрбан Диана Берікқызы
21 Ақпан 2024
21
0
Мақала Қазақстанның жалпы білім беретін мектептерінің жаңартылған білім беру мазмұнына көшуін ескере отырып, жоғары оқу орындарында мұғалімдердің педагогикалық даярлығын жаңғырту мәселесіне арналған. Педагог кадрларды жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында жұмыс істеуге дайындауда педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттарының әлеуеті қарастырылады.
Басқа
Мақала
Басқа
Автокөліктермен жүк тасымалдау процесін тиімді ұйымдастыру
Утемагамбетов Б.Т.
21 Ақпан 2024
8
0
Автомобиль тасымалдары — бұл жүктер мен жолаушыларды рельссіз жолдармен жерде жүретін көлікпен тасымалдау.Автомобиль тасымалын мақсатты қолданудың негізгі салалары – жүкті магистральді көлік түрлеріне тасымалдау және жеткізу, өнеркәсіп және ауылшаруашылық жүктерін қысқа қашықтыққа тасымалдау, қала ішіндегі тасымалдар, жүктерді сату мен құрылыс салу үшін жеткізу. Алысқа тасымалдау үшін автомобиль тасымалы тез бұзылатын, ерекше, бағалы, тез жеткізілуі қажет, басқа жүк таситын көлік түрлерімен тасымалдауға қолайсыз жүктерді тасымалдауға қолданылады. Автомобиль тасымалының құндылығы - ыңғайлылығы мен икемділігі, кемшілігі – барынша жоғары тасымалдау құны.
Барлық пәндер
Мақала
Басқа
Автокөліктермен жүк тасымалдау процесін тиімді ұйымдастыру
Утемагамбетов Б.Т.
21 Ақпан 2024
10
0
Автомобиль тасымалдары — бұл жүктер мен жолаушыларды рельссіз жолдармен жерде жүретін көлікпен тасымалдау.Автомобиль тасымалын мақсатты қолданудың негізгі салалары – жүкті магистральді көлік түрлеріне тасымалдау және жеткізу, өнеркәсіп және ауылшаруашылық жүктерін қысқа қашықтыққа тасымалдау, қала ішіндегі тасымалдар, жүктерді сату мен құрылыс салу үшін жеткізу. Алысқа тасымалдау үшін автомобиль тасымалы тез бұзылатын, ерекше, бағалы, тез жеткізілуі қажет, басқа жүк таситын көлік түрлерімен тасымалдауға қолайсыз жүктерді тасымалдауға қолданылады. Автомобиль тасымалының құндылығы - ыңғайлылығы мен икемділігі, кемшілігі – барынша жоғары тасымалдау құны.
Басқа
Мақала
Басқа
"Жобаға идея" 6 сынып
1125 тг
Жунісбек Мақсат Тұрғанбайұлы
21 Ақпан 2024
13
0
Таңба регистрін, пернетақтаның орналасуын, меңзерді басқаруды өзгерту үшін клавиштерді пайдалану. Мәтінді өңдеу
Информатика
Мақала
6 сынып
Алаш арыстарының педагогикалық ұстанымдары және бүгінгі білім беру жүйесі
338 тг
Жакипова Айжан Тұрғаналіқызы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сақтағанова Мөлдір Қожа-ниязқызы ағылшын тілі пәнінің мұғалімі
21 Ақпан 2024
10
0
Алаш арыстарының педагогикалық ұстанымдары және бүгінгі білім беру жүйесі
Әдістемелік бірлестік жетекшілері
Мақала
Басқа
Цифровая трансформация и инновационные подходы в информационно-коммуникационных технологиях: влияние и перспективы
Оспан Айдос Өтегенұлы
21 Ақпан 2024
12
0
Повышение эффективности обучения студентов во многом зависит от использования на уроках компьютерных технологий. Используя, информационные технологии при изучении базовых модулей и профессионального циклов активизируется процесс обучения, формируются навыки работы с компьютером, появляется возможность увеличения объема нового материала на уроке. Перед преподавателями стоит задача сделать свои учебные занятия интересными для студентов, привить интерес к знаниям, помочь студентам раскрыть свои возможности, активизировать их познавательную деятельность. На занятиях реализуется основное направление процесса воспитания и обучения в колледже: формирование нравственной, социально - активной личности, будущего высококлассного профессионала
Барлық пәндер
Мақала
Басқа
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Амангалиева Асыл Ескендировна
21 Ақпан 2024
14
0
Современный этап развития общества ставит перед системой образования целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить необходимость повышения качества и доступности образования. Увеличение академической мобильности, интеграции в мировое научно-образовательное пространство, создание оптимальных в экономическом плане образовательных систем, повышение уровня образования. Одним из эффективных путей решения этих проблем является информатизация образования. Совершенствование технических средств коммуникаций привело к значительному прогрессу в информационном обмене. Появление новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно новую информационно-образовательную среду как основу для развития и совершенствования системы образования.
Физика
Мақала
Басқа
Мақала Оқытудың инновациялық тәсілдері: цифрлық білім беру ресурстарын тиімді енгізудегі мұғалімнің рөлі
Жаймақ Әнуар
21 Ақпан 2024
12
1
Бұл мақалада біз оқытудың инновациялық тәсілдерін қарастырамыз және мұғалімнің цифрлық білім беру ресурстарын сәтті енгізуде қандай рөл атқаратынын талдаймыз
Шет тілі
Мақала
Басқа
Article THE IMPACT OF PROJECT-BASED LEARNING ON DEVELOPING LANGUAGE PROFICIENCY IN FUTURE LANGUAGE TEACHERS
Kalimbetova Aigul
21 Ақпан 2024
12
2
Project-based learning is seen as an effective way to develop the professional competence of future English language teachers. In addition, this article shows the features and advantages of Project-based learning. Theoretical approaches to the use of the Project-based learning as one of the methods of developing language proficiency of future English language teachers have been collected. The effectiveness of using the Project-based learning in the development language proficiency of future English language teachers has been proven.
Шет тілі
Мақала
Басқа
Мектеп – тәрбие берудің негізгі құралы...
Абдикулова Шуақ Мәжитқызы
21 Ақпан 2024
17
0
Ы.Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында терең із қалдырған беделді тұлға екендігін барлығымыз білеміз. Бұл мақалада ағартушы бастаған өнегелі істің қазіргі заманда қалай дамығаны қарастырылған. Мақалада қоғам қайраткерінің өмірі мен педагогика саласына, білім мен тәрбие үрдістерінің дамуына қосқан үлестері туралы жан-жақты талдау жасалынған. Жас педагог ретінде мақала жазу барысында өз педагогикалық тәжірибемді кеңейтуге ықпал ететін факторлар пайда болды. Педагог жолы-өнегелі жол.
Басқа
Мақала
Басқа
АБАЙ МҰРАСЫ АРҚЫЛЫ ЖАСТАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУ
975 тг
Абушарипова Шынар Темирбековна
21 Ақпан 2024
17
0
Қазақ мәдениеті мен ақыл-ойының заңғар биігі Абай Құнанбайұлынан кейін де талай дүлділ жарып шығып, өздерінің өлмес туындыларын тарту етсе де, хакім Абайдың жұлдызы биік тұратындығы неліктен? Ол ең алдымен Абай шығармашылығың әмбебаптылығы, энциклопедиялығымен түсіндірілсе керек. Лирика, поэзия, сатира, поэма, аударма жанрларының негізін салып қана қоймай, осы жанрларды әлемдік биікке шығара білуі, музыкалық мұрасы, әлеуметтік-публицистикалық, философиялық, діни, ғылыми, тарихи еңбектерінің мазмұн тереңдігі, ағартушылық, педагогикалық ойлары оның ұлт ұстазы, тіпті адамзат ғұламасы атануына арқау болды.
Қазақ әдебиеті
Мақала
10 сынып
«Мұхтар Әуезов шығармаларының әлем әдебиетінде алатын орны»
675 тг
Абушарипова Шынар Темирбековна
21 Ақпан 2024
19
0
М.О. Әуезовтің шығармашылығы арқылы қазақ әдебеті бүкіл әлемдік мәдениет пен әдебиеттің арнасымен тоғысу арқылы шырқаушегіне жетті. Жазушының «Абай жолы» эпопеясы және басқа әңгіме, повестері бүкіл әлемдік екі жүз томдық «Дүние жүзі әдебиетінің кітапханасы» сияқты ғажайып туындыда - М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы 134,135 том болып басылуы қазақ халқының мәртебесін биікке көтерді. Әрине, қазақ қаламгерінің қаламынан туған қазақ эпопеясының халықаралық беделінің сыры өте тереңде жатыр. Оның бұл шығармасы әлем халықтардың жанына жағатын, маңызды мәселелер мен идеяларды, барлық ойшыл адамзат баласына қымбат асыл ой, сезімдерді қамтуында жатыр. Сонымен бірге осылардың бәріне шебер суреткердің шығармашылық күшпен айта, жеткізе алуында, ең бастысы жазушының жаратылысында, дарынды тәжірибесінде, кемелденг қайталанбас шеберлігінде. Мұхтар Әуезовті күллі адамзаттық арнада, әлем әдебиетімен тоғыстырар болсақ, атақты ғалымның Шығыс пен батыстың мәдениетін, әдебиетін жетік білгендігін
Қазақ әдебиеті
Мақала
11 сынып
Бастауыш сынып оқушыларының оқу техникасын дамыту және тез оқуға үйрету
БАГДАТ ЮРА
20 Ақпан 2024
30
4
Бастауыш сынып оқушыларын шапшаң оқуға үйрету.
Бастауыш сынып
Мақала
3 сынып
Бастауыш сынып оқушыларыны оқу техникасын дамыту және тез оқуға үйрету
Багдат Юра
20 Ақпан 2024
27
0
Бастауыш сынып оқушыларының оқу шапшаңдығын арттыру.
Бастауыш сынып
Мақала
3 сынып
Приемы мнемотехники на уроках русского языка и литературы
Мынбаева Айгуль Еркинбаевна
20 Ақпан 2024
17
1
В статье рассмотрены приемы мнемотехники, которые могут быть использованы на уроках русского языка и литературы для улучшения запоминания и понимания учебного материала.
Русский язык
Мақала
Барлық сыныптар
Интеллект-карты как способ визуализации информации на уроках русского языка и литературы
Кадеева Аниза Садиловна
20 Ақпан 2024
16
1
Использование интеллект-карт на уроках русского языка и литературы открывает широкий спектр возможностей для стимулирования учебного процесса и улучшения понимания учебного материала учащимися.
Русский язык
Мақала
Барлық сыныптар
Білім шыңы-Олимпиада
.Жанқожа батыр атындағы №269 орта мектебінің оқу ісі жөніндегі орынбасары Ж.Ж.Тәжібаев
20 Ақпан 2024
15
1
Қызылорда облысы,Қармақшы ауданы .Төретам кентінде орналасқан Жанқожа батыр атындағы №269 орта мектебінің 11 сынып оқушысы Әбжанова Балнұр Берікқызы Республикалық жалпы білім беретін пәндер бойынша өткізілген ауыл балаларына арналған олимпиаданың ІІІ орын жүлдегері атанды.
Барлық пәндер
Мақала
Барлық сыныптар
Балабақша – бақытты балалық ордасы
Байрова Назым
20 Ақпан 2024
16
1
Қазақ халқының нағыз азаматын тәрбиелеп өсіру негіздерін қалыптастыратын тұңғыш мектеп- ол балабақша. Балабақша келер ұрпақты еңбекке , өнер-білімге, елінің ар намысын қорғауға және ізгі адамгершілік ниеттерге баулиды.
Балабақша
Мақала
Мектепке дейінгі балалар
Балабақша – барлық тәр­бие мен білімнің ең алғаш­қы баспалдағы
Байрова Назым
20 Ақпан 2024
19
1
Қазіргі таңда үздіксіз білім беру еліміздің ертеңі өсіп келе жатқан жас ұрпақтың білімінің тереңдігімен өлшенеді. Білімді, жан-жақты қабілетті ұрпақ – ұлтымыздың баға жетпес қазынасы.
Балабақша
Мақала
Мектепке дейінгі балалар
«Білім алушы мен оқытушы арасындағы қарым – қатынасты нығайту»
Хабарова Гульназира Муратовна
20 Ақпан 2024
27
0
Қазіргі қоғамда білім алушы мен оқытушы арасындағы қарым - қатынас сауаттылығы маңызды сипат алып отыр. Оқытушы өз міндетін орындай отырып, ауызбірлік, ізгі ниеттілік, жолдастық сезімді, өзара түсіністік пен өзара көмекті, бір-біріне деген сенімді көрсете отырып білім алушылармен жоғары адамгершілік қатынасын сақтауы қажет. Оқытушылар мен білім алушылардың ар-намысы мен қадір-қасиеті өнегелі салауатты өмір салтының ажырамас бөлігі. Білім алушы мен оқытушы арасындағы қарым – қатынасты нығайтудың тиімді жолдарын қазір біз сіздермен айқындап көрейік.
Қазақ тілі
Мақала
11 сынып
Ресми Республикалық
байқаулар кестесі
Портфолиоңызды толтыруға арналған ДИПЛОМДАР МЕН СЕРТИФИКАТТАР алып, санатыңызды көтеріңіз!
327944
материал
жарияланған
Өз тәжірибеңізбен бөлісіп, мыңдаған педагогтың алғысы мен аттестацияға жарамды сертификат алыңыз!
«Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми – әдістемелік журналы министірліктің №KZ09VPY00029937 куәлігімен ресми тіркелген.

Жүйелі-әдістемелік кешен

Еліміздің барлық ұстаздардың еңбегі мен тәжірибесін біріктіріп Республика бойынша ең үлкен материалдар базасын жасап, барлық педагогтардың тәжірибе алмасу алаңын қалыптастырып отырмыз. Барлық материалдарды педагогтар жүктеп алып сабағына қолдана алады

Ustaz tilegi – Ұстаз тілегі Республикалық ұстаздар сайтында ашық сабақтар, сабақ жоспарлары, қмж, омж, ұмж, ктп, сценарийлер, олимпиада есептерін, тәрбие сағаттарды, мұғалімдерге керекті барлық құжаттарды таба аласыз. Сайтта барлық пәндерден, қазақ тілінде ақпараттар бар. смк еду кз, ашық сабақтар, қысқа мерзімді жоспарлар, тәрбие сағаттың сцеранийлері жарияланған. Сайтта олимпиадаларға қатысып өз біліміңізді тексеріп көрсеңіз болады. Жалпы, орталығымыздың басты мақсаты: ұстаздарға кез-келген жерде, кез-келген уақытта білім алуына мүмкіндік беру. Ұстаздардың барлық өзекті мәселелеріне инновациялық шешім тауып, шығармашылық жұмыспен айналысуына уақыт сыйлау. «Ұстаздарға сапалы білім бере алсақ, бүкіл Қазақ еліне білім бере аламыз» - деген сенімдеміз.