2022-2023 оқу жылына арналған

қысқа мерзімді сабақ жоспарларын

жүктеп алғыңыз келеді ма?
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандартымен 2022-2023 оқу жылына арналған 472-бұйрыққа сай жасалған

Химия Барлық материалдар бойынша оқу-әдістемелік материалдар

Барлығы: 5310 материал
Қайта өрлеу дәуірінің философиясы
175 тг
Tolybai Meirzhan Nazarbekuly
08 Сәуір 2023
61
0
Қайта өрлеу дәуір философиясындағы гуманизм бағыты. Н. Макиавеллидің әлеуметтік - саяси философиясы. Қайта өрлеу дәуір философиясындағы социал - утопистік бағытының ерекшеліктері.
Химия
Сабақ жоспары
Мектепке дейінгі балалар
Конфуций діні
175 тг
Tolybai Meirzhan Nazarbekuly
07 Сәуір 2023
57
1
Конфуцийшілдік, Конфуций философиясы
Химия
Сабақ жоспары
Мектепке дейінгі балалар
Философиядағы болмыс және материя жайлы түсініктер
175 тг
Tolybai Meirzhan Nazarbekuly
07 Сәуір 2023
38
0
Философия тарихындағы болмыс мәселесі. Болмыс ұғымы және оның түрлері. Материя ұғымы. Философия тарихындағы және қазіргі заманғы ғылымдағы материя жайлы түсінік
Химия
Сабақ жоспары
Мектепке дейінгі балалар
Қоғамның құрылымы, негізгі салалары мен даму сатылары
175 тг
Tolybai Meirzhan Nazarbekuly
07 Сәуір 2023
69
1
Қоғам –тұтас жүйе ретінде, Қоғамның құрылымы, белгілері, Қоғамның қызметі және түрлері
Химия
Сабақ жоспары
Мектепке дейінгі балалар
Қоғамның құрылымы, негізгі салалары мен даму сатылары
175 тг
Tolybai Meirzhan Nazarbekuly
07 Сәуір 2023
72
0
Қоғам ұғымы және қоғам құрылымы, Қоғамның даму сатысы, Қоғамның негізгі салалары және түрлері
Химия
Сабақ жоспары
Мектепке дейінгі балалар
Балалар Абай әлеміне қанып өссе
539 тг
Сакиева Рабига Аманжоловна
12 Наурыз 2023
68
0
Абай атамыздың әңгімелеріне өлеңдеріне, нақыл сөздеріне қанып өскен бала
Химия
Өлең, ертегі, әңгімелер
Мектепке дейінгі балалар
Диссоциациялану дәрежесі. Күшті және әлсіз электролиттер.
539 тг
Дауталиева Гүлнара Шалмұханбетқызы
23 Ақпан 2023
101
1
Күшті және әлсіз электролиттерге мысал келтіру және оларды ажырату,диссоциациялану дәрежесін анықтай білу.
Химия
Сабақ жоспары
9 сынып
Атомның құрамы мен құрылысы
539 тг
Жылгелдина Дариға Өмірбайқызы
23 Ақпан 2023
243
12
7.1.2.5.-протон, электрон, нейтронды және олардың атомдарда орналасу тәртібін, массасын, зарядын білу 7.1.2.6-алғашқы 20 элементтің атом құрылысы
Химия
Ашық сабақ
8 сынып
ПЕДАГОГТАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫPЛЫҒЫН ЖEТІЛДІPУДЕГІ ФИЛАСОФИЯЛЫҚ ОЙЛАР
539 тг
Іркітбай Ғалым Бұлұтұлы
24 Қаңтар 2023
37
3
Бұл мақалада құзыpлығы жоғapы мaмaндap - eлeстің, интуицияның күшті қaлыптaсуымeн, қaлыптaн тыс өнімді ойлaй aлуымeн, ойды интeллeктуaлдықпeн іскe aсыpa aлуымeн, интeллeктуaлдық әpeкeт бapысындa ішкі күштepін жылдaм жұмылдыpa aлушылығымeн сипaттaлaтын aдaмдap жайлы ойлар қамтылған. Философтap шығыс aймaқтapдың философиялық жүйeлepiндe шығыс aдaмының бeлсeндiлiгi оның тiкeлeй aдaмғa бaғыттaлғaндығымeн epeкшeлeнeтіндігінe epeкшe нaзap aудapaды. Aдaм өзiн жәнe өз қaбiлeттepiн дaмытa отыpып, тaбиғи жүйeнiң жeтiлгeн фоpмaсынa дeйiн көтepiлeдi жәнe aдaм мeн әлeм, тaбиғaт зaңдылығы мeн тaбиғи оpтaның болмысы apaсындaғы үйлeсiмдiлiктi сaқтaй отыpып, тaбиғaттың қaлыптaсуынa өз ықпaлын тигiзeтiндiгi aйтылған.
Химия
Ашық сабақ
Мектепке дейінгі балалар
Философияның пайда болуы. Философияның пәні мен әдісі
539 тг
Когисова Гулсамал Абдуллаевна
12 Қаңтар 2023
55
1
Қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтену мен бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану модульі бойынша сабақ беретін жас мамандарға пайдалы болады
Химия
Тест
Басқа
Сабақтың тақырыбы: Адам. Өмір және өлім. Өмірдің мәні
539 тг
Когисова Гулсамал Абдуллаевна
12 Қаңтар 2023
96
1
Қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтену мен бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану модульі бойынша сабақ жоспары
Химия
Тест
12 сынып
Сүзбе құрамындағы крахмалл мен өсімдік майын анықтау
539 тг
Кәмелбекқызы Гүлдар
10 Қаңтар 2023
180
5
Сүзбелі ірімшік құрамындағы крахмалл мен өсімдік майын анықтаған нәтижелер келешекте халықтың денсаулығын сақтауда, аурудың алдын алуда маңызды рөл атқаратындықтан, оларды келешекте биология, химия пәндерінің сабақтарын өткізгенде, зертханалық жұмыстарды орындағанда пайдалануға болады және бұл тақырыпта көптеген ғылыми жұмыстар жүргізілетін болады.
Химия
Ғылыми жұмыстар
7 сынып
Химия сиқырлы әлем
539 тг
Ералиева Динара Әмірханқызы
20 Желтоқсан 2022
219
18
Сыныптан тыс іс шара: "Химия сиқырлы әлем", 8-10 сынып оқушыларына арналған. Қызықты химиялық тәжірибелер, тапсырмалар.
Химия
Сыныптан тыс жұмыс
Барлық сыныптар
Металдар және құймалары
539 тг
Ералиева Динара Әмірханқызы
20 Желтоқсан 2022
189
13
Сабак жоспары Химия пәнінен 9класс "Металдар және құймалары"✓5 көрсетілім "металдар және олардың құймалары"
Химия
Сабақ жоспары
9 сынып
Открытый урок "Состав и строение атома" 7 класс
539 тг
Курманова Карлыгаш Жарылкасыновна
20 Желтоқсан 2022
152
3
Открытый урок "Состав и строение атома" 7 класс по предмету "Химия",знать протон, электрон, нейтрон и их расположение в атоме, массу, заряд
Химия
Ашық сабақ
7 сынып
Ашық сабақ Иондар, 8 сынып
539 тг
Абай Айтолқын Абайқызы
20 Желтоқсан 2022
175
21
элемент атомы сыртқы электрон қабатын аяқтау үшін электрондарды қоса немесе бере алатындығын және осының нәтижесінде ион түзілетінін түсіну
Химия
Ашық сабақ
8 сынып
Ашық сабақ: Электіртерістілік
539 тг
Габдилманенова Жансая Габдилманенқызы
19 Желтоқсан 2022
231
8
Ашық сабақ Электіртерістілік 10 сынып. ЕБҚ оқушы тапсырмалары бар. Функционалдық сауаттылық тапсырмалары
Химия
Ашық сабақ
10 сынып
Ашық сабак жоғары медициналық колледж
539 тг
Шыңғысхан Айнұр Ғаниқызы
10 Желтоқсан 2022
108
0
Сабақ мақсыты: • топ бойынша галоген- дердің физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеруіндегі заңдылық- тарды оқып-үйренеміз • галогендердің тотық- тырғыш-тотықсыздан- дырғыш қасиеттерімен танысуды жалғастыра- мыз • суды зарарсыздан- дырудың бір әдісі — хлорлау тәсілімен танысамыз; • галогендер және олар- дың қосылыстарының қолданылуы туралы білетін боламыз
Химия
Сыныптан тыс жұмыс
10 сынып
Жас химик - сайыс сабақ
539 тг
Жилкибаева Меруерт Жайлауовна
10 Желтоқсан 2022
185
0
Жас химик химия пәнінен сайыс сабақ. 10 сыныптар үшін арналған. Инттелектуалды ойын ретіңде. Сабақтың мақсаты: Тәрбиелік – оқушыларды өздігінен ізденуге, топтасып жұмыс жасауға, ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа, тәрбиелеу. Дамытушылық – оқушыларға химия ғылымның құпиясы мен қызығы мол екенін жеткізе отырып, ойын элементтері арқылы қосымша материалдардан мағлұмат беру, ой - өрісін дамыту. Білімділік – оқушылардың химия пәнін өтілген тақырыптар бойынша білімдерін нығайту.
Химия
Ашық сабақ
10 сынып
Орта мектепте химия сабағында мәселелік оқытуды пайдалану.
539 тг
Мыңбай Аяулым Арапбайқызы
08 Желтоқсан 2022
142
0
Оқушылар алдында тұрған тапсырмалардың, сұраұтардың және тапсырмалардың маңызды көзі оқулық болып табылады. Оқушыны кітаппен жұмыс істеу дағдысына үйрету.
Химия
Мақала
8 сынып
314030
материал
жарияланған
Өз тәжірибеңізбен бөлісіп, мыңдаған педагогтың алғысы мен аттестацияға жарамды сертификат алыңыз!
«Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми – әдістемелік журналы министірліктің №KZ09VPY00029937 куәлігімен ресми тіркелген.

Жүйелі-әдістемелік кешен

Еліміздің барлық ұстаздардың еңбегі мен тәжірибесін біріктіріп Республика бойынша ең үлкен материалдар базасын жасап, барлық педагогтардың тәжірибе алмасу алаңын қалыптастырып отырмыз. Барлық материалдарды педагогтар жүктеп алып сабағына қолдана алады

Ustaz tilegi – Ұстаз тілегі Республикалық ұстаздар сайтында ашық сабақтар, сабақ жоспарлары, қмж, омж, ұмж, ктп, сценарийлер, олимпиада есептерін, тәрбие сағаттарды, мұғалімдерге керекті барлық құжаттарды таба аласыз. Сайтта барлық пәндерден, қазақ тілінде ақпараттар бар. смк еду кз, ашық сабақтар, қысқа мерзімді жоспарлар, тәрбие сағаттың сцеранийлері жарияланған. Сайтта олимпиадаларға қатысып өз біліміңізді тексеріп көрсеңіз болады. Жалпы, орталығымыздың басты мақсаты: ұстаздарға кез-келген жерде, кез-келген уақытта білім алуына мүмкіндік беру. Ұстаздардың барлық өзекті мәселелеріне инновациялық шешім тауып, шығармашылық жұмыспен айналысуына уақыт сыйлау. «Ұстаздарға сапалы білім бере алсақ, бүкіл Қазақ еліне білім бере аламыз» - деген сенімдеміз.