2022-2023 оқу жылына арналған

қысқа мерзімді сабақ жоспарларын

жүктеп алғыңыз келеді ма?
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандартымен 2022-2023 оқу жылына арналған 472-бұйрыққа сай жасалған

Директорға Барлық материалдар бойынша оқу-әдістемелік материалдар

Барлығы: 67 материал
Маған сені жақсы көрген ұнайды
539 тг
Отыншиев Бексұлтан Мейірбекұлы
19 Тамыз 2022
105
0
Жырмен ғана жеткіземін лебізді, Өмір мені әлі талай сынайды. Өлеңіме арқау қылып негізгі, Маған сені жақсы көрген ұнайды. Қараша кеп, қаңырады солғын бақ, Қайыңдар да - адамдарша жылайды. Армандардың арасынан қол былғап, Маған сені жақсы көрген ұнайды. Кім түсінер күзге айналған күйімді, Бір ой келіп қозғайды ғой мың ойды. Тағдырымнан тартып алып сыйымды, Маған сені жақсы көрген ұнайды. Махаббатты жүрмесем де ұран ғып, Жүрек дәйім сені ғана сұрайды. Соңғы үмітті тағып алып -  тұмар ғып, Маған сені жақсы көрген ұнайды. Жұлдыздар да жазғанымды жаттапты, Өздерінше олар да өлең құрайды. Қиялыма ерік беріп тәп-тәтті, Маған сені жақсы көрген ұнайды. Күдігіңді жауған қарға жеңдіріп, Көңілдегі сейілтіп көк тұманды. Бір бақыттың күтеріне сендіріп, Маған сені жақсы көрген ұнайды. Ғашықтардың шырқалады әні бір, Күтуменен өткізермін жыл-айды. "Сүймеймін", - деп айтсаң-дағы бәрібір, Маған сені жақсы көрген ұнайды. Мұқағали Сейтқазы сөзін жазған.
Директорға
Өлең, ертегі, әңгімелер
Басқа
«Работа в специальных классах с детьми ООП "КГУ «Общеобразовательная школа №1 г. Макинск"
539 тг
Бексеитова Асения Сынгыровна
10 Ақпан 2022
144
0
Сопровождение инклюзивного образования рассматривается как технология и проект модели в работе с детьми разными возможностями в условиях общеобразовательного учреждения.  Эта технология конкретизируется в следующих задачах:
Директорға
Мақала
Басқа
Қосымша білім беру педагогы
539 тг
Куандыков Саят Есенкулович
08 Желтоқсан 2021
372
0
Бірізді тәрбиелеу. Қағидалар баланың төбесінен жай түскендей етіп қоймау керек: оларды міндетті түрде мақұлдап және сақтауға келісу керек. Жариялылық пен еркіндік .Отбасының әрбір мүшесі қуанышты сәттермен қатар өзі сезінетін немесе отбасынан көретін мәселелерге қатысты не ойлайтынын толық айта алады. Отбасының барлық мүшелерін құрметтеу . Баланы өзінің сезімдеріне, көңіл күйіне, тілектеріне, жұмысқа және
Директорға
Баяндамалар, реферат
Басқа
Мектеп басшысы – қоғам көшбасшысы
539 тг
Кушанов Сержан Серикович
06 Желтоқсан 2021
326
0
Мектеп директоры – білім беру саласындағы өзгерістерді табысты жүзеге асырудағы негізгі буын болып табылады.
Директорға
Мақала
Басқа
"Мектепті басқару мен басшылықта әдіс-тәсілдерді Абайдың ойларымен сабақтастыру"
539 тг
Сазанбаев Нурлан Тасберикович
05 Желтоқсан 2021
233
0
Қазіргі кездегі ғылым мен техниканың даму деңгейі әрбір адамда сапалы және терең білім мен іскерліктің болуын, ойлау қабілетінің жоғары, шығармашылықпен жұмыс істеуін талап етеді . Болашақ ұрпаққа білім берудің іргетасы, ұлттық ғылым мен мәдениет бастауы – ауыл мектептері болғандықтан үздіксіз білім беру жүйесінің дамып жетілуі де сол ауыл мектебіне байланысты. Сондықтан ауыл мектебіндегі басшылығым жайындағы жұмыстарымды жарияламақшымын.
Директорға
Мақала
Басқа
Современные образовательные технологии как средство развития педагогического потенциала».
539 тг
Ергалиева Сауле Кенесаровна
04 Желтоқсан 2021
204
0
Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» - искусство, мастерство, умение и «logos» - наука, закон. Дословно «технология» - наука о мастерстве. Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования.. Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую систему, направленную на воспитание таких ценностей как открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями.
Директорға
Конспект
Басқа
Повышение эффективности образовательного процесса в современных условиях.
539 тг
Ергалиева Сауле Кенесаровна
04 Желтоқсан 2021
187
0
Перед каждым творчески работающим учителем непременно возникает множество проблем, над решением которых он трудиться порой всю свою педагогическую жизнь. К таким проблемам относится проблема обеспечения успешности каждого учащегося в обучении, проблема сохранности и укрепления здоровья при организации его учебной деятельности, проблема приобретения каждым учащимся социального опыта и т. д. Но наиболее важной является проблема индивидуально- ориентированного подхода при построении учебных занятий, использование принципа дифференцированного подхода, осуществляемого на индивидуальном уровне.
Директорға
Конспект
Басқа
Активные методы обучения
539 тг
Наримбетова Гульнар Мухангалиевна
03 Желтоқсан 2021
288
0
Активные методы обучения – это методы, характеризующиеся высокой степенью включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую деятельность при решении поставленных задач. Отличительными особенностями активных методов обучения являются: 1) целенаправленная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть активным независимо от его желания; 2) достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, поскольку их активность должна быть не кратковременной или эпизодической, а в значительной степени устойчивой и длительной (т.е. в течение всего занятия); 3) самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности обучаемых; 4) интерактивный характер, т.е. постоянное взаимодействие субъектов учебной деятельности (обучаемых и преподавателей) посредством прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы [
Директорға
Мақала
Басқа
Баяндама тақырыбы: «Жаңа инновациялық технологиялар мектептің жаңаша түрде жұмыс істеуіне қажетті жағдай туғызатын бір бөлігі»
539 тг
Ногаева Гульзипа Макашевна
02 Желтоқсан 2021
210
0
Баяндама тақырыбы: «Жаңа инновациялық технологиялар мектептің жаңаша түрде жұмыс істеуіне қажетті жағдай туғызатын бір бөлігі»
Директорға
Мақала
Басқа
Модель современного менеджера организации образования
539 тг
Кабдулинова Анар Алибаевна
26 Қараша 2021
183
0
Профессиональная компетентность менеджеров образовательного учреждения в области управленческой, социально-педагогической и методологической деятельности является важнейшим фактором конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке образовательных услуг, его эффективного функционирования и развития в новых социально-экономических условиях.
Директорға
Мақала
Басқа
Особенности организации обучения на дому
539 тг
Родионов Сергей Владимирович
23 Қараша 2021
162
0
В данной работе представлены особенности организации обучения детей на дому. Дается перечень нормативно-правовых документов, целеполагание.
Директорға
Баяндамалар, реферат
Басқа
Басшының басқару қызметіндегі көшбасшылық қасиеттері
539 тг
Умурзакова Айгуль Кенисбековна
08 Қараша 2021
222
0
Мақалада білім беру ұйымдарының басшылары арасындағы көшбасшылық тенденцияларын анықтауға мүмкіндік беретін әлеуметтік зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Көшбасшылық ұғымдары мен көшбасшылық қасиеттерін қарастырылған.
Директорға
Мақала
Басқа
ЖАС МЕКТЕП БАСШЫЛАРЫНЫҢ КӘСІБИ САНА- СЕЗІМІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
539 тг
Боранқұл Раушан Исақызы
19 Қазан 2021
287
0
Мақалада жас мектеп басшыларының кәсіби сана-сезімін қалыптастыру мәселесі өзекті болады. Авторлар мектеп басшының кәсіби қарым-қатынасының маңызды түрі сабақтан тыс іс-шаралардың рөлі мен маңыздылығын негіздейді.
Директорға
Мақала
Басқа
Роль школьного тренера в саморазвитии молодого учителя.
539 тг
Садвакасова Мариям Хасановна
04 Қазан 2021
147
0
Для развития молодого учителя необходимо направить, оказать методическую помощь. В то же время чтобы развиваться молодой учитель должен открывать для себя новое, интересное необходимо участвовать в каком-нибудь деле, посещать школьные курсы и.т.д. И говоря об усовершенствовании системы образования в Казахстане, необходимо начинать именно с учителя, который будет стержневой фигурой в совершенствовании деятельности школ и обеспечении успешности обучения учеников.
Директорға
Тренерлерге
Басқа
Заманауи мектепті трасформациялау моделі
539 тг
Муканова Гульмира Сагингалиевна
19 Сәуір 2021
287
0
жаңа заман мектебін басқару туралы жоба
Директорға
Мақала
Басқа
План работы на месяц
539 тг
Буянова Жанна Владимировна
16 Сәуір 2021
328
0
в помощь завучу
Директорға
Барлық материалдар
Басқа
в помощь завучу
539 тг
Буянова Жанна Владимировна
16 Сәуір 2021
264
0
в помощь завучу
Директорға
Барлық материалдар
Басқа
Оқушылардың білім сапасын арттыру жолдары
539 тг
Абдусаламова Капиза Абдрашитовна
10 Ақпан 2021
238
0
мектеп әкімшілігіне арналған, іс-тәжірибемен бөлісу
Директорға
Мақала
Басқа
Педагогтарға арналған портфолио
539 тг
Абыканова Светлана Кадыровна
28 Қаңтар 2021
255
0
Педагогтарға арналған
Директорға
Портфолио
Басқа
"Внедрение уровневых программ и работа в сетевом сообществе"
539 тг
Жаркин Дулат Сандыбаевич
27 Желтоқсан 2020
202
0
Алгоритм действии при врнедрении уровневых программ и при работе в сетевом сообществе
Директорға
Тренерлерге
Басқа
314030
материал
жарияланған
Өз тәжірибеңізбен бөлісіп, мыңдаған педагогтың алғысы мен аттестацияға жарамды сертификат алыңыз!
«Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми – әдістемелік журналы министірліктің №KZ09VPY00029937 куәлігімен ресми тіркелген.

Жүйелі-әдістемелік кешен

Еліміздің барлық ұстаздардың еңбегі мен тәжірибесін біріктіріп Республика бойынша ең үлкен материалдар базасын жасап, барлық педагогтардың тәжірибе алмасу алаңын қалыптастырып отырмыз. Барлық материалдарды педагогтар жүктеп алып сабағына қолдана алады

Ustaz tilegi – Ұстаз тілегі Республикалық ұстаздар сайтында ашық сабақтар, сабақ жоспарлары, қмж, омж, ұмж, ктп, сценарийлер, олимпиада есептерін, тәрбие сағаттарды, мұғалімдерге керекті барлық құжаттарды таба аласыз. Сайтта барлық пәндерден, қазақ тілінде ақпараттар бар. смк еду кз, ашық сабақтар, қысқа мерзімді жоспарлар, тәрбие сағаттың сцеранийлері жарияланған. Сайтта олимпиадаларға қатысып өз біліміңізді тексеріп көрсеңіз болады. Жалпы, орталығымыздың басты мақсаты: ұстаздарға кез-келген жерде, кез-келген уақытта білім алуына мүмкіндік беру. Ұстаздардың барлық өзекті мәселелеріне инновациялық шешім тауып, шығармашылық жұмыспен айналысуына уақыт сыйлау. «Ұстаздарға сапалы білім бере алсақ, бүкіл Қазақ еліне білім бере аламыз» - деген сенімдеміз.