2023-2024 оқу жылына арналған

қысқа мерзімді сабақ жоспарларын

жүктеп алғыңыз келеді ма?
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандартымен 2022-2023 оқу жылына арналған 472-бұйрыққа сай жасалған

Қазақ әдебиеті бойынша оқу-әдістемелік материалдар

Барлығы: 13282 материал
Дайын ҚМЖ. Барлық пәндерден 2022-2023 оқу жылына, жаңа бұйрыққа сай жасалған
Сертификатталған тренер жасаған
01.01.2023
17 863
13 694
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандарты бойынша жасалған. 2022-2023 оқу жылына арналған
Д. ИСАБЕКОВТІҢ «ӘПКЕ» ДРАМАСЫ МЕН Р.ГҮНТЕКИННІҢ «ҮЗІЛГЕН ЖАПЫРАҚТАР» ШЫҒАРМАСЫНЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ҰҚСАСТЫҚТАРЫ
1050 тг
Ерік Нұргүл Бегалықызы
22 Қырқүйек 2023
41
0
Мақалада Дулат Исабековтің «Әпке» драмасы мен түрік жазушысы Решат Гүнтекиннің «Үзілген жапырақтар» шығармасы салыстыру нысанына алынған. Жұмыста «Әпке» драмасы мен түрік шығармасы «Үзілген жапырақтар» әлеуметтік тұрғыда талданып, қоғамдағы өзекті мәселелер салыстырылды. Бұл мақалада екі елдің отбасылық құндылықтарының ұқсастығы, екі ұлтты біріктіретін түсініктердің бар екендігі қарастырылды. Екі шығарманың мәдени тұрғыда жақындығы мен айырмашылығы талданды.
Қазақ әдебиеті
Мақала
Басқа
Төле би «Ердің бақыты –әйел». Әйтеке би «Қасқакөл дауы»
175 тг
Абдикерим Арайлы Жумабекқызы
21 Қырқүйек 2023
52
1
Төле би «Ердің бақыты –әйел». Әйтеке би «Қасқакөл дауы» тақырыбында тиімді сабақ жоспары
Қазақ әдебиеті
Сабақ жоспары
8 сынып
Ахмет Йассауи «Даналық кітабы»
175 тг
Абдикерим Арайлы Жумабекқызы
21 Қырқүйек 2023
48
0
Ахмет Йассауи «Даналық кітабы» тиімді сабақ жоспары
Қазақ әдебиеті
Сабақ жоспары
8 сынып
Аққасқа мен Көксеректің шайқасы.
175 тг
Батырбек Әділбек Бердібекұлы
20 Қырқүйек 2023
26
0
Аққасқа мен Көксеректің шайқасы.
Қазақ әдебиеті
Сабақ жоспары
7 сынып
Шерхан Мұртазаның "Қызыл жебе" романындағы "Тұтқын бала" Тұрардың бейнесі
Айбатхан Толғанай
20 Қырқүйек 2023
22
0
Шерхан Мұртазаның шығармашылығының шeбeрлігі шыңдaлып, үлкeн суpeткeрліккe көтeрілгeнін тaнытaтын aйтулы eңбeгі – бeс кітaптaн тұрaтын «Қызыл жебе» рoмaн-эпoпeясы. Бұл шығарма әдебиeтіміздeгі көп тoмдық рoмaндaр дәстүрін сәтті жaлғaстырғaн және oсы бaғыттa өзіндік бетбұрыc жаcағaн шығaрмa бoлды. Бaяндaмaдa «Қызыл жебе» рoман-трилoгиясының Қазaқстандa Кеңeс үкімeтін орнатуғa белсенe aт салысқaн асa ірі қоғaм қайраткeрі Тұрaр Рысқұлoвтың бейнeсі жазылғaн.
Қазақ әдебиеті
Мақала
Басқа
Қмж 5сынып қазақ тілі
490 тг
Алдаберген Жанар
16 Қырқүйек 2023
41
1
Қазақ әдебиеті
Қазақ әдебиеті
Барлық материалдар
5 сынып
Мен-өз елімнің патриотымын
315 тг
Аманжолова Айдана
14 Қырқүйек 2023
40
0
Нағыз патриот – өз елін мақтайтын емес,нағыз патриот кемшіліктерді байқап, оларды түзеуге ықпалдасатындар. Н.Назарбаев Бойында асқақ рухты Махамбет пен алып күш иесі Қабанбай батырдың ұрпағы болған әр қазақ баласының бойында елінде деген ыстық ықылас пен шексіз махаббаттың тамшысы бар деп есептеймін. Себебі, біз рухы мықты, намысы жоғары қазақ деген ұлттың патриотымыз. Дегенмен де, өз елінің патриоты болу әркімнің қолынан келе бермейді. Әсіресе, жаһандану заманы деп, жан-жағымызға еліктеген заманда...Өсіп келе жатқан жаңа буын, келешекте ел тізгінін ұстайтын жастарымыз нағыз патриот қандай болу керек екенін, патриоттық сезімнің қандай болатынын толық біліп, оны сезініп жүр ме? Иә, «мен- өз елімнің патриотымын» деп айту оңай, бірақ іспен көрсету-қиын. Ел басына күн туып не ұлттық қ
Қазақ әдебиеті
Эссе, шығарма, мазмұндама
Барлық сыныптар
Нағыз әже қайда?
175 тг
Аманжолова Айдана
14 Қырқүйек 2023
48
5
Оқу мақсатына сай жүйелі құрылған ашық сабақ жоспары. Нақты, көлемді тапсырмалар берілген.Барлық талапқа сай жасақталған.
Қазақ әдебиеті
Ашық сабақ
5 сынып
1917-1956 жылдapдaғы қaзaқ әдeбиeтi" тaқыpыбын oқыту»
1330 тг
Адилханова Улдай Қуандыққызы
14 Қырқүйек 2023
19
0
Куpcтық жұмыcтың өзeктiлiгi: Ocы уaқытқa дeйiн өткeн ғacыpдың бac кeзiндeгi әдeбиeт тapиxы, oны түpлi бiлiм caтылapындa oқытудың жaй-күйi aз cөз бoлғaн жoқ. Бүгiнгi күндe көптeп жaзылғaн жaтқaн зepттeулepдi былaй қoйғaндa, әдeбиeттiң ocы кeзeңiнe дeгeн қызығушылық, зepттeугe дeгeн тaлпыныcтap ғacыp бacындa-aқ бaйқaлa бacтaғaн eдi. Aлғaшқы кeздe жeкeлeгeн мaқaлaлap мeн мeктeпкe apнaлғaн oқулықтapдa cөз бoлca, бipтe-бipтe oлap кeң көлeмдeгi зepттeу eңбeктepдiң apқaуынa aйнaлды.
Қазақ әдебиеті
Ғылыми жұмыстар
Басқа
Ахмет Байтұрсынұлы презентация
315 тг
Касембекова Аяжан Сериковна
14 Қырқүйек 2023
49
0
Ахмет Байтұрсынұлы презентация сабаққа арналған
Қазақ әдебиеті
Презентация
Барлық сыныптар
Шешендік өнер: Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері. Әнет баба «Не арсыз, не ғайып, не даусыз...»
175 тг
Абдикерим Арайлы Жумабекқызы
13 Қырқүйек 2023
839
4
Шешендік өнер: Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері. Әнет баба «Не арсыз, не ғайып, не даусыз...»
Қазақ әдебиеті
Сабақ жоспары
9 сынып
С. Мұратбеков "Жусан иісі" повесі- рухани қазына
315 тг
Абдикерим Арайлы Жумабекқызы
13 Қырқүйек 2023
50
0
С. Мұратбеков "Жусан иісі" повесі- рухани қазына
Қазақ әдебиеті
Ашық сабақ
6 сынып
"Жусан иісі"
315 тг
Абдикерим Арайлы Жумабекқызы
13 Қырқүйек 2023
25
0
"Жусан иісі"
Қазақ әдебиеті
Сабақ жоспары
6 сынып
Мұхтар Әуезов
315 тг
Эрметова Севара
13 Қырқүйек 2023
25
1
Мұхтар Әуезов туралы слайд
Қазақ әдебиеті
Көрнекілік
Барлық сыныптар
Абай Құнанбаев буклет слайд
315 тг
Эрметова Севара
13 Қырқүйек 2023
37
0
Абай Құнанбаев туралы слайд
Қазақ әдебиеті
Көрнекілік
Барлық сыныптар
«Керқұла атты Кендебай» ертегісінің кейіпкерлерінің сипаты. ҚМЖ 5-сынып арман пв
175 тг
Ермек Ермек
13 Қырқүйек 2023
135
3
«Керқұла атты Кендебай» ертегісінің кейіпкерлерінің сипаты. тақырыбында арман пв баспасы бойынша қмж
Қазақ әдебиеті
Сабақ жоспары
5 сынып
Бастауыш сыныптағы әдебиет оқу ашық сабақ
315 тг
Бисенова Нәсіп Арманқызы
12 Қырқүйек 2023
37
0
Бастауыш сыныптағы әдебиет оқу ашық сабақ Бастауыш сыныптағы әдебиет оқу ашық сабақ Бастауыш сыныптағы әдебиет оқу ашық сабақ Бастауыш сыныптағы әдебиет оқу ашық сабақ Бастауыш сыныптағы әдебиет оқу ашық сабақ Бастауыш сыныптағы әдебиет оқу ашық сабақ Бастауыш сыныптағы әдебиет оқу ашық сабақ Бастауыш сыныптағы әдебиет оқу ашық сабақ
Қазақ әдебиеті
Ашық сабақ
4 сынып
Әдебиет пәнінен сынақ тапсырмалары 10-сынып
315 тг
Мұрсал Жұмагүл Амантайқызы
12 Қырқүйек 2023
47
0
ЖМБ қазақ әдебиеті пәнінен жыл бойы өткен материалдар негізінде тест сұрақтары, кесте, талдау жұмысы
Қазақ әдебиеті
Тест
10 сынып
қмж
315 тг
Досова Амина Калмырзаевна
12 Қырқүйек 2023
55
1
қмж
Қазақ әдебиеті
Сабақ жоспары
8 сынып
қмж
315 тг
Досова Амина Калмырзаевна
12 Қырқүйек 2023
32
0
қмж
Қазақ әдебиеті
Сабақ жоспары
8 сынып
Ресми Республикалық
байқаулар кестесі
Портфолиоңызды толтыруға арналған ДИПЛОМДАР МЕН СЕРТИФИКАТТАР алып, санатыңызды көтеріңіз!
315724
материал
жарияланған
Өз тәжірибеңізбен бөлісіп, мыңдаған педагогтың алғысы мен аттестацияға жарамды сертификат алыңыз!
«Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми – әдістемелік журналы министірліктің №KZ09VPY00029937 куәлігімен ресми тіркелген.

Жүйелі-әдістемелік кешен

Еліміздің барлық ұстаздардың еңбегі мен тәжірибесін біріктіріп Республика бойынша ең үлкен материалдар базасын жасап, барлық педагогтардың тәжірибе алмасу алаңын қалыптастырып отырмыз. Барлық материалдарды педагогтар жүктеп алып сабағына қолдана алады

Ustaz tilegi – Ұстаз тілегі Республикалық ұстаздар сайтында ашық сабақтар, сабақ жоспарлары, қмж, омж, ұмж, ктп, сценарийлер, олимпиада есептерін, тәрбие сағаттарды, мұғалімдерге керекті барлық құжаттарды таба аласыз. Сайтта барлық пәндерден, қазақ тілінде ақпараттар бар. смк еду кз, ашық сабақтар, қысқа мерзімді жоспарлар, тәрбие сағаттың сцеранийлері жарияланған. Сайтта олимпиадаларға қатысып өз біліміңізді тексеріп көрсеңіз болады. Жалпы, орталығымыздың басты мақсаты: ұстаздарға кез-келген жерде, кез-келген уақытта білім алуына мүмкіндік беру. Ұстаздардың барлық өзекті мәселелеріне инновациялық шешім тауып, шығармашылық жұмыспен айналысуына уақыт сыйлау. «Ұстаздарға сапалы білім бере алсақ, бүкіл Қазақ еліне білім бере аламыз» - деген сенімдеміз.