2022-2023 оқу жылына арналған

қысқа мерзімді сабақ жоспарларын

жүктеп алғыңыз келеді ма?
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандартымен 2022-2023 оқу жылына арналған 472-бұйрыққа сай жасалған

Мектепалды даярлық Баяндамалар, реферат бойынша оқу-әдістемелік материалдар

Барлығы: 94 материал
«М.Монтeccоридің ceнcорлық тәрбиe тeхнологияcы»
539 тг
Қадрбекқызы Сымбат
18 Қазан 2022
157
0
Қaзіргі кeздe еліміз бәceкeгe ұмтылып, бaрлық күш - қуaтты білім нeгізінe caлудa. Бәceкeгe қaбілeттілік бүгінгі күннің өзeкті мәceлecі. Eлдің бәceкeгe қaбілeттілігі eң aлдымeнбілім мeнғылымның дeңгeйінe бaйлaныcты. Cондықтaн М.Монтeccоридің тeхнологияcын қолдaну aрқылы пeдaгогикaлық үрдіcтe бaлaлaрдың білім caпacы мeн тәрбиe нeгізін aрттыру негізінде жacaлғaн дaйындық үлгілік оқу үрдеріcі қызмeтінің нәтижecіндe жүзeгe acырылaды. Cол негізде aтaлғaн дaйындық үлгіcі өз тaрaпынa керекті педaгогикaлық шaттaрды енгізеді. Ол шaрттaрғa: - пeдaгогикaлық жүйe мен білімділік тeхнология тeорияcы ; - қaзіргі компьютeрлік жәнe aқпaрaттық тeхнология нeгізіндe; - пeдaгогикaлық экcпeримeнттің нeгізіндe; - пeдaгогикaлық коммуникaция нeгізіндe.
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Баяндама тақырыбы: Мектепке дейінгі ұйымда білім беруді дараландыру
539 тг
Керімбекова Қаламқас Ермекқызы
21 Желтоқсан 2021
236
0
Қоғам барған сайын күрделене түсуде. Жаңа ғасырға сай өзгеше қабілет, қасиетке ие ұрпақ қалыптасып келеді. Ал осының барлығы тікелей білім-ғылым саласына байланысты. Сондықтан білім беруді жетілдіру, ақпараттандыру, білім алушылардың танымдық, шығармашылық қабілетін арттыру, оқу дағдысын жетілдіру мәселелері көтерілуде. Педагогикалық инновация, жаңа педагогикалық технологияға негізделген сабақтың дәстүрлі емес типтері, жаңа ақпараттық технологияны пайдалану тірек-сигналдар технологиясы, проблеманы оқыту, интерактивті оқыту, интеграция, модульдік оқыту тағы басқа қайысын алсақ та жас жеткіншекті, жеке тұлғаны білімімен, біліктілікпен қаруландырудың түрлі құралдары болып табылады.
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Обновленное содержание программы предшкольный класс
539 тг
Литнарович Елизавета Васильевна
02 Қазан 2021
168
0
Обновленное содержание программы дошкольников. Применение на практике. Использование в работе с детьми предкольного класса. Плюсы и минусы обнавленного содержания.
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Мектеп жасына дейінгі баланың ойлауының дамуы
539 тг
Кайыржанова Жанаргул Жолдасовна
22 Қырқүйек 2021
808
2
Мектепке дейінгі жастағы балалардың кезіндегі құрбыларымен қарым-қатынастың нәтижесінде балаларда саналы түрдегі сындарлы ойлаулары қалыптастыру.
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Баяндама "Тәжірибе жасаудың басқа іс-әрекеттермен байланысы"
539 тг
Алпысова Агжан Маратовна
24 Мамыр 2021
312
0
Балабақшада тәжірбие арқылы балалардың танымын арттыру
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Баяндама,,Мектеп жасына дейінгі тәрбиеленушілерді мектепке дайындау"
539 тг
Сексенбаева Индира Нурлановна
02 Мамыр 2021
427
1
Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке қалай дайындау керек.
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Кеңес: "АТА-АНАЛАР ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ТҮРІН ӨТКІЗУДЕГІ ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІНІҢ МАҢЫЗЫ"
539 тг
ТУРБЕКОВА АНАР БАКИТОВНА
23 Сәуір 2021
190
0
Тәрбиешілерге, өзін-өзі тану пәнінің маманына керек
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Баяндама,Ойын – бала өміріндегі маңызды құрал
539 тг
Абдыханова Айтгул Бектурсыновна
19 Сәуір 2021
342
0
мектепке дейінгі тәрбиешілеріне керек
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Бала өміріндегі ойынның маңызы
539 тг
Абуова Торгун Майдановна
02 Наурыз 2021
164
0
мақалада бала өміріндегі ойынның маңызы туралы айтылған. Сабақта ойын арқылы баланың алған білімін бойына қондыру.Адамгершілік,достық,сыпайылық қатынастарға баулыйды.ы
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Басқа
Бала өміріндегі ойынның маңызы
539 тг
Абуова Торгун Майдановна
02 Наурыз 2021
237
0
мақалада бала өміріндегі ойынның маңызы туралы айтылған. Сабақта ойын арқылы баланың алған білімін бойына қондыру.Адамгершілік,достық,сыпайылық қатынастарға баулыйды.ы
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Басқа
Бала өміріндегі ойынның маңызы
539 тг
Абуова Торгун Майдановна
02 Наурыз 2021
223
0
мақалада бала өміріндегі ойынның маңызы туралы айтылған. Сабақта ойын арқылы баланың алған білімін бойына қондыру.Адамгершілік,достық,сыпайылық қатынастарға баулыйды.ы
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Басқа
Бала өміріндегі ойынның маңызы
539 тг
Абуова Торгун Майдановна
02 Наурыз 2021
176
0
мақалада бала өміріндегі ойынның маңызы туралы айтылған. Сабақта ойын арқылы баланың алған білімін бойына қондыру.Адамгершілік,достық,сыпайылық қатынастарға баулыйды.ы
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Басқа
Балабақшада ойын арқылы сөздік қорын дамыту
539 тг
Кулекеева Макпал Сейтбековна
26 Ақпан 2021
182
0
Балалардың тілін сөздік қорын дамыту
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Балабақшада ойын арқылы сөздік қорын дамыту
539 тг
Кулекеева Макпал Сейтбековна
26 Ақпан 2021
178
0
Балалардың тілін сөздік қорын дамыту
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Баяндама: "Бала-біздің болашағымыз"
539 тг
Жанбосынова Дана Талиповна
14 Ақпан 2021
534
1
мектепалды даярлық сыныбының мұғалімдеріне
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Баяндама. Тақырыбы: "Мектепалды даярлықтың маңыздылығы мен қажеттілігі"
539 тг
СеитбаеваШынарСериковна
05 Ақпан 2021
323
0
мектепке дейінгі балалардың мектепалды даярлықта тәрбиелеумен оқытудың қажеттілігін түсіндіру
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Баяндама. Тақырыбы: "Мектепалды даярлықтың маңыздылығы мен қажеттілігі"
539 тг
СеитбаеваШынарСериковна
05 Ақпан 2021
290
0
мектепке дейінгі балалардың мектепалды даярлықта тәрбиелеумен оқытудың қажеттілігін түсіндіру
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Баяндама. Тақырыбы: "Мектепалды даярлықтың маңыздылығы мен қажеттілігі"
539 тг
СеитбаеваШынарСериковна
05 Ақпан 2021
248
0
мектепке дейінгі балалардың мектепалды даярлықта тәрбиелеумен оқытудың қажеттілігін түсіндіру
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Баяндама: Балалардың жұмысын танудың үздік идеялары.
539 тг
Хамидоллина Нурганым Елтаевна
14 Қаңтар 2021
209
0
Балалардың жұмысын танудың үздік идеялары.
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
Баяндама: Балалардың жұмысын танудың үздік идеялары.
539 тг
Хамидоллина Нурганым Елтаевна
14 Қаңтар 2021
202
0
Балалардың жұмысын танудың үздік идеялары.
Мектепалды даярлық
Баяндамалар, реферат
Мектепке дейінгі балалар
314030
материал
жарияланған
Өз тәжірибеңізбен бөлісіп, мыңдаған педагогтың алғысы мен аттестацияға жарамды сертификат алыңыз!
«Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми – әдістемелік журналы министірліктің №KZ09VPY00029937 куәлігімен ресми тіркелген.

Жүйелі-әдістемелік кешен

Еліміздің барлық ұстаздардың еңбегі мен тәжірибесін біріктіріп Республика бойынша ең үлкен материалдар базасын жасап, барлық педагогтардың тәжірибе алмасу алаңын қалыптастырып отырмыз. Барлық материалдарды педагогтар жүктеп алып сабағына қолдана алады

Ustaz tilegi – Ұстаз тілегі Республикалық ұстаздар сайтында ашық сабақтар, сабақ жоспарлары, қмж, омж, ұмж, ктп, сценарийлер, олимпиада есептерін, тәрбие сағаттарды, мұғалімдерге керекті барлық құжаттарды таба аласыз. Сайтта барлық пәндерден, қазақ тілінде ақпараттар бар. смк еду кз, ашық сабақтар, қысқа мерзімді жоспарлар, тәрбие сағаттың сцеранийлері жарияланған. Сайтта олимпиадаларға қатысып өз біліміңізді тексеріп көрсеңіз болады. Жалпы, орталығымыздың басты мақсаты: ұстаздарға кез-келген жерде, кез-келген уақытта білім алуына мүмкіндік беру. Ұстаздардың барлық өзекті мәселелеріне инновациялық шешім тауып, шығармашылық жұмыспен айналысуына уақыт сыйлау. «Ұстаздарға сапалы білім бере алсақ, бүкіл Қазақ еліне білім бере аламыз» - деген сенімдеміз.