×

тест "Молекулалы-кинетикалық теория" 10-сынып

Материал туралы қысқаша түсінік

Молекулалы-кинетикалық теория бойынша қайталауға арналған тест тапсырмалары.

Төмендегі ақпарат осы құжаттың шамамен алынған тексттік нұсқасы болып табылады және бұл ақпарат тек танысу үшін арналған. Осы материалды жүктеу үшін төмендегі материалды жүктеу деген кнопканы басу керек, материалды жүктеу тегін

Сәттілік!

1. Заттардың өздігінен араласу құбылысы

A) қайнау B) салқындау C) диффузия

D) қызу E) булану

  1. Больцман тұрақтысының мәні:

А) 1,38*1023Дж/К   В) 1,38*10-23Дж/К  С)1,38*1022Дж/К

Д)1,38*1021Дж/К   Е)1,38*1025Дж/К

  1. Молекула- кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын көрсетіңіз

А) зат бөлшектерден тұрады, олар ретсіз қозғалады

В) барлық денелер молекуладан тұрады, олар бір- бірімен әсерлеседі 

С) зат бөлшектерден тұрады, бұл бөлшектер бейберекет қозғалады, бөлшектер бір- бірімен өзара әсерлеседі

Д) барлық бөлшектер молекуладан тұрады, олар температурамен байланыста болады

Е) бөлшектер өзара әсерлеседі

4.Изохоралық процесс кезінде өзгеріске ұшырайтын шамалар

А) p   V  T       В)  PV m  

С) V T   Д) PV      Е)PT

5. 50 моль көмір қышқыл газының массасы (М-(СО2)-44*10-3кг/моль)

А.)2,2кг   В) 220кг   С) 2200кг  

Д)0,22кг   Е) 22кг

6.Қысымы тұрақты болғанда газдың көлемі 2есе артса, бұл жағдайда газдың температурасы:

А) 2есе кемиді    В) 2есе артады  С) 4есе кемиді 

Д) 4есе артады  Е)өзгермейді

7. Қалыпты жағдайда көлемі 22,4 дм³ ауадағы молекула саны

(Р=105 Па; Т=273К; k =1,38∙10-23 Дж/К )

A) 6 ∙10²³ B) 6 ∙10²² C) 6 ∙10²¹

D) 6 ∙10³² E) 6 ∙10³¹

8.Массасы 5,4кг-ға тең алюминий құймадағы заттың мөлшері қандай

(М-(АІ-27*10-3кг/моль)

А) 300моль  В)100моль    С) 200моль 

Д) 250моль  Е) 150моль

9.Авогадро саны неге тең?

А)6,02*10-23моль  В) 6,23*1032моль  С) 6,02*109моль-1  

Д) 602*10-25моль Е) 6,02*1023моль-1

10.Егер сутегі молекуласының массасы 3,3*10-27кг, ыдыстағы қысым 4*104Па –ға тең, орташа жылдамдығының квадраты 2,5*105м22 болса, онда сутегі молекулаларының концентрациясы:

А) 1,5*10-26м-3,  В) 1,45*1026м-3  С) 1,5*1020м-3 

Д) 145*1026м-3  Е) 200м-3

11.Егер аргон газының температурасы 270С болса, онда оның атомының орташа кинетикалық энергиясы (к=1.38*10-23Дж/К)

А) 6*1021Дж     В) 6,21*10-21Дж   С) 35*10-23Дж 

Д)621Дж   Е) 276*10-23Дж

12.Идеал газ күйінің теңдеуі( Менделеев- Клайперон теңдеуі)

А) р=nkT   В)   p=2nE/3   С)  pV=const  

 Д)  pV=mRT/M  Е)  p=1m0nv2/3

13.44г СО2 құрамындағы молекулалар саны (М(СО2)-44*10-3кг/моль)

А) 6*1029     В) 6*1026    С) 6*1023 

Д) 12*1023  Е) 6*1020

14.Газ қысымы тұрақты болған жағдайда, оның көлемі 5есе артатын болса, онда сол газдың температурасы

А) 5есе кемиді   

В) 5есе артады   С) 10сес артады  

Д)25 есе кемиді  Е) 10есе кемиді

15. Суреттегі графиктен изохораны табыңыз.

A) 1. B) 2.

C) 3. D) 4.

E) 5.

16. Қатты денелерге тән қасиеттер

1. берілген көлемді толтырады

2. белгілі пішіні болады

3. көлемін сақтайды

4.оңай сығылады

A) 1 және 3

B) 2 және 3 C) 2 және 4

D) 1 және 4 E) 3 және 4

17. Көлемі 20 л баллондағы температурасы 17°С қысымы 830 кПа сутегінің массасы (М(Н2) = 2∙10-3 кг/моль ; R = 8,31 дж/моль∙К)

A) 11,5 г

B) 13,8 г C) 12,7 г

D) 15,9 г E) 14,1 г

18. Массасы 2г, қысымы 0,2 МПа, көлемі 830см3 азоттың температурасы

(М = 0,028 кг/моль; R = 8,31 Дж/моль∙К)

A) ≈280 К

B) ≈170 К C) ≈370 К

D) ≈480 К E) ≈570 К

19. . 4 К температура Цельсий шкаласында:

A) 40 С. B) 2770 С.

C) 2690 С. D) -2690 С.

E) -40 С.

20.Тұрақты көлемімен нақты пішіні болмайтын күй:

A) тек газ. B) тек сұйық.

C) тек қатты дене. D) сұйық пен газ.

E) қатты дене мен газ.

Біліміңді шыңдай түс!

 

Материал туралы ақпарат

Дата публикации

18.Желтоқсан.2017

5 көрсетілім | 0 жүктеу

0

Назар аударыңыз, осы материалды жариялағаныңыз туралы сертификатты менің материалдарым деген бетте жүктеп алуға болады

Ұқсас материалдар

Өз пікіріңізді қалдыру үшін тіркелу қажет.