Материалдар / М. Сәрсеке, "Қазақтың Қанышы" роман-эссесі
2023-2024 оқу жылына арналған

қысқа мерзімді сабақ жоспарларын

жүктеп алғыңыз келеді ма?
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандартымен 2022-2023 оқу жылына арналған 472-бұйрыққа сай жасалған

М. Сәрсеке, "Қазақтың Қанышы" роман-эссесі

Материал туралы қысқаша түсінік
10-сынып, Медеу Сәрсеке, Қаныш Сәтбаев
Авторы:
Автор материалды ақылы түрде жариялады.
Сатылымнан түскен қаражат авторға автоматты түрде аударылады. Толығырақ
21 Қараша 2023
253
0 рет жүктелген
Бүгін алсаңыз 25% жеңілдік
беріледі
450 тг 338 тг
Тегін турнир Мұғалімдер мен Тәрбиешілерге
Дипломдар мен сертификаттарды алып үлгеріңіз!
Бұл бетте материалдың қысқаша нұсқасы ұсынылған. Материалдың толық нұсқасын жүктеп алып, көруге болады
img_page_1
Материал жариялап тегін сертификат алыңыз!
Бұл сертификат «Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми – әдістемелік журналының желілік басылымына өз авторлық жұмысын жарияланғанын растайды. Журнал Қазақстан Республикасы Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігінің №KZ09VPY00029937 куәлігін алған. Сондықтан аттестацияға жарамды
Ресми байқаулар тізімі
Республикалық байқауларға қатысып жарамды дипломдар алып санатыңызды көтеріңіз!
СА БА Қ Т Ы Ң ТА Қ Ы Р Ы Б Ы «Халкоммен сұхбат», «ХІ V ғасырдан хат», «Орнайды қала әйгілі» .

1 слайд
СА БА Қ Т Ы Ң ТА Қ Ы Р Ы Б Ы «Халкоммен сұхбат», «ХІ V ғасырдан хат», «Орнайды қала әйгілі» .

СА БА Қ Т Ы Ң М А Қ САТ Ы : 10.1.5.1 ұлттық құндылықтардың маңыздылығын контекстермен үндестіру; 10.2.2.1 автор бейнесінің шы

2 слайд
СА БА Қ Т Ы Ң М А Қ САТ Ы : 10.1.5.1 ұлттық құндылықтардың маңыздылығын контекстермен үндестіру; 10.2.2.1 автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау.

1 – ТА П С Ы Р М А . С ЮЖ Е Т Т І К К Е С Т Е . Оқиғаның орны мен уақыты (Қашан? Қайда? Кейіпкерлері (Кім?) Оқиға (

3 слайд
1 – ТА П С Ы Р М А . С ЮЖ Е Т Т І К К Е С Т Е . Оқиғаның орны мен уақыты (Қашан? Қайда? Кейіпкерлері (Кім?) Оқиға (Не болды?) Мәселе (байланысқа түсу, бұл оқиғаға не ықпал етті? ) Жасалған әрекеттердің немесе оқиғаның салдары (шешімі)

2 - ТАП С Ы Р М А . Р О М А Н - Э С С Е Н І Ң « Х А Л КО М М Е Н С Ұ Х Б АТ» , « Х І V Ғ АС Ы РД А Н Х АТ» , « О Р

4 слайд
2 - ТАП С Ы Р М А . Р О М А Н - Э С С Е Н І Ң « Х А Л КО М М Е Н С Ұ Х Б АТ» , « Х І V Ғ АС Ы РД А Н Х АТ» , « О Р Н А Й Д Ы Қ А Л А Ә Й Г І Л І » Б Ө Л І М І Н Д Е Г І Қ А Н Ы Ш Б Е Й Н Е С І Н Е Т Ә Н Ұ Л Т Т Ы Қ Қ Ұ Н Д Ы Л Ы Қ ТА РД Ы А Н Ы Қ ТА Ң Ы З . № Қаныш бейнесіне тән ұлттық құндылықтар Шығармадан дәлел Маңызы 1) 2) 3)

3 - ТАП С Ы Р М А . Р О М А Н - Э С С Е Н І Ң Б Ө Л І М І Н Д Е Г І Б АС Т Ы О Қ И Ғ А Ғ А Н Е М Е С Е Т Ұ Л Ғ А Ғ

5 слайд
3 - ТАП С Ы Р М А . Р О М А Н - Э С С Е Н І Ң Б Ө Л І М І Н Д Е Г І Б АС Т Ы О Қ И Ғ А Ғ А Н Е М Е С Е Т Ұ Л Ғ А Ғ А А Н Ы Қ ТА М А Б Е Р І П , Е Р Е К Ш Е Л І Г І Н Е Т О Қ ТА Л Ы П , Ш Ы Ғ А Р М А Д А Ғ Ы Н Е Г І З Г І О Қ И Ғ А Л А РД Ы А Н Ы Қ ТА Ң Ы З .

4 – ТАП С Ы РМ А . « ОЛ К І М ? » 1.Қазақтың тұңғыш академигі. 2.1923 жылы қазақ даласында тұңғыш рет «Алгебра» оқулы

6 слайд
4 – ТАП С Ы РМ А . « ОЛ К І М ? » 1.Қазақтың тұңғыш академигі. 2.1923 жылы қазақ даласында тұңғыш рет «Алгебра» оқулығын жазды 3.Қазақ фольклоры мен этнографиясын зерттеушілердің бірі. 4.Қазақ 1923 жылы қазақ даласында тұңғыш рет «Алгебра» оқулығын жазды геология ғылымының негізін тұңғыш салушы. 5.Қазақ Ұлттық ғылым академиясының құрушысы. 6.Қазақ ұлттық Ғылым академиясының тұңғыш академигі. 7.Оның құрметіне аспан әлемінде жұлдыз есімі берілген.

Ү Й Г Е ТАП С Ы Р М А : F / Д Е Р Е К / – Ш Ы Ғ А Р М А Д А Н К Е Й І П К Е Р Б Е Й Н Е С І Н А Ш АТ Ы Н Д Е Р Е

7 слайд
Ү Й Г Е ТАП С Ы Р М А : F / Д Е Р Е К / – Ш Ы Ғ А Р М А Д А Н К Е Й І П К Е Р Б Е Й Н Е С І Н А Ш АТ Ы Н Д Е Р Е К Т Е Р Ж И Н АУ; I / П І К І Р / – К Е Й І П К Е Р Т У РА Л Ы Ө З І Н І Ң О Й - П І К І Р І ; L / С Ұ РА Қ / – К Е Й І П К Е Р Т Ұ Л Ғ АС Ы Н А Ш АТ Ы Н С Ұ РА Қ ТА Р ; A / І С - Ә Р Е К Е Т / – А В Т О РД Ы Ң К Е Й І П К Е РД І С У Р Е Т Т Е УД Е Г І Қ ОЛ Д А Н Ғ А Н Т Ә С І Л І . 2 . Ш Ы Ғ А Р М А Д А Ғ Ы Б АС Т Ы К Е Й І П К Е Р Г Е ТА Л Д АУ . 3 . Е К І Ж А Қ Т Ы К Ү Н Д Е Л І К .