×
Сертификат тегін алу үшін
Материал тегін жариялау
ҚР БАҚ(СМИ) тіркеу №9512
Сайт бойынша барлық сұрақтарды 8(771)-234-55-99 (Ватсап) осы номерге жазуға болады. Тәрбиешілерге, ұстаздарға, оқушыларға, студенттерге арналған турнирлер басталды. Толығырақ

Дүниежүзі тарихы пәнінен БЖБ тапсырмалары 8 сынып

Автор:Баймағамбетов Ерлан Русланұлы
Бағыты: Дүние жүзі тарихы
Бөлімі: Тест
Сыныбы: 8 сынып
Жарияланған уақыты: 2018-11-16

50-ден астам пәндер бойынша материалдарды тегін жүктеп, сабақ барысында қолдануға болады

Материал туралы қысқаша түсінік

Дүниежүзі тарихы пәнінен БЖБ тапсырмалары 8 сынып

Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік ұсыныстар

Дүниежүзі тарихы

8-сынып

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 8 -сынып оқушыларына «Дүниежүзі тарихы» пәні
бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған. Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге
оқушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай -ақ,
жинақта оқушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған.
Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет -сайттағы қолжетімді
ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар)

МАЗМҰНЫ

І ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР ........................................................ 4
«Жаңа заманның басталуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ................................................................ 4

«XVIІI ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания» және « Ағартушылық идеяларының таралуы»
бөлімдері бойынша жиынтық бағалау ........................................................................................................... 7
ІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР ..................................................... 11
«Француз буржуазиялық революциясының көрінісі » бөлімі бойынша жиынтық бағалау ................. 11
«XIX ғасырдағы им периялар және олардың бақталастығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау ........ 15
ІІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ ................................................ 19
«XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері » және «Революциялық идеялардың XІX ғасырдағы
Еуропаға әсері » бөлімдері бойынша жиынтық бағалау ............................................................................. 19
«XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық -саяси ойдың дамуы» және «XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл
үстемдік » бөлімдері бойынша жиынтық бағалау ....................................................................................... 23
I V ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ ................................................ 26
«Америка Құрама Штаттарының күшеюі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау...................................... 26
«Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен XІX ғасырдағы өзгерістерге шолу» және «Ғылыми
ойдың дамуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау ............................................................................... 303

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР
«Жаңа заманның басталуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып ХYII ғасырдың ортасындағы Ағылшын буржуазиялық
революциясы қандай маңызға ие болды?
Өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті?
Оқу мақсаты 7.1.1.1 «К апитал», «буржуазия», «жұмысшы табы»
\пролетариат \ ұғымдарын қоғамның әлеуметтік қ ұрылымын
түсіндіру үшін қолдану
7.4.2.2 Қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық
даму кезеңдерінің айырмашылығын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қоғамның әлеуметтік қ ұрылымын анықтауда «к апитал»,
«буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат \
ұғымдарын қолданады
• Қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму
кезеңдерінің ерекшеліктері мен ұқсастығын анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану

Орындау уақыты 20 минут

Тапсырма

1. «Капитал », «б уржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат \ ұғымдарының мағынасын
ашып, мысал кел тіріңіз.
Термин Капитал

Буржуазия

Жұмысшы табы

Мағынасы
Мысал
Жаңа замандағы қ оғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіріңіз


2. Қоғамның даму кезеңдерінің ерекшеліктерін анықтап , ұқсас тұстарын көрсетіп,
қорытынды жазыңыз.

Қ оры тынды ой жазыңыз___________________________________________________________
4

Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор
Білім алушы
Балл
Қоғамның әлеуметтік
құрылымын анықтауда
«к апитал»,
«буржуазия»,
«жұмысшы табы»
\пролетариат \
ұғымдарын қолданады
1

«капитал» ұғымын сипаттап жазады; 1
«капитал» ұғымына мысал келтіреді; 1
буржуазия» ұғымын сипаттап жазады; 1
буржуазия» ұғымына мысал келтіреді; 1
жұмысшы табы» ұғымын сипаттап
жазады;
1
жұмысшы табы» ұғымына мысал
келтіреді;
1
қоғамның әлеуметтік дамуын
түсіндіреді;
1
Қоғамның индустрияға
дейінгі және
индустриялық даму
кезеңдерінің
ерекшеліктері мен
ұқсастығын анықтайды
2 қоғамның индустрияға дейінгі кезеңінің
ерекшелігін анықтайды;
1
индустриялық даму кезеңінің
ерекшелігін анықтайды;
1
кезеңдердің ортақ белгілерін
анықтайды;
1
қорытынды ой жазады. 1
Жалпы балл 11
5

«Жаңа заманның басталуы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты- жөні:_________________________

Бағалау
критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Қоғамның әлеуметтік
құрылымын анықтауда
«капитал», «буржуазия»,
«жұмысшы табы» \пролетариат \
ұғымдарын қолданады

«Капитал», « буржуазия»,
«ж ұмысшы табы» ұғымдарын
сипаттап жазуда, әр ұғымға
мысал келтіруде, қоғамның
әлеуметтік құрылымын
түсіндіруде қиналады

«Капитал», «буржуазия»,
«жұмысшы табы» ұғымдарын
сипаттап жазуда, әр ұғымға
мысал келтіруде, қоғамның
әлеуметтік құрылымын
түсіндіруде қателіктер жібереді
«Капитал», «буржуазия»,
«жұмысшы табы» ұғымдарын
сипаттап ж азады, әр ұғымға
мысал келтіріп, қоғамның
әлеуметтік құрылымын
түсіндіреді

Қоғамның индустрияға дейінгі
және индустриялық даму
кезеңдерінің ерекшеліктері мен
айырмашылығын анықтайды
Қоғамның индустрияғ а дейінгі
кезеңінің ерекшелігін/
индустрия лық даму кезеңінің
ерекшелігін/ кезеңдердің ортақ
белгілерін анықтауда қиналады

Қоғамның индустрияға дейінгі
кезеңінің ерекшелігін/
индустрия лық даму кезеңінің
ерекшелігін/ кезеңдердің ортақ
белгілерін анықтауда қателіктер
жібереді
Қоғамның индустрияға дейінгі
кезеңінің ерекшелігін
индустриялық даму кезеңінің
ерекшелігін, кезеңдердің ортақ
белгілерін анықтайды

«XVIІI ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания» және «Ағартушылық идеяларының
таралуы » бөлімдері бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Ағылшындар саудагерлерден Үндістан билеушілеріне
қалай айналды ?
Ағартушылық дәуірдің қандай идеялары еуропалық
монархтардың қызметінде көрініс тапты?
Оқу мақсаты 7.2.2.1 Т арихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер
туындыларын пайдалану
7.1.1.3 Еуропалық державалардың отар шылдық
экспансиясы кезеңіндегі Азия мемлекеттерінің
7.2.3.2 Ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға
ықпалын анықт ау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Өнер туындысын пайдаланып, т арихи оқиғаларды
интерпретациялайды
• Қытай , Жапония, Үндістанды отарлаудағы
ағылшындардың іс-қимылдарын сипаттайды
• Ағартушылық дәуір идеяларының қоғам дамуына
әсерін сипаттайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты 20 минут

Тапсырма

1. Суретті пайдалана отырып, ағылшындардың Үндістанды жаппай отарлауына әсер еткен
жағдайларды жазыңыз.

«Ағылшындардың Үндістанды
отарлауы»1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________


2. Үндістанды отарлаудағы ағылшындардың іс -қимылдарын картаны қолдана отырып
түсіндіріңіз.
7

 Ағылшындардың Үндістанды отарлаудағы мақсаты қандай болды?
 Үндістанды отарлаудың салдары қан дай болды? (2 мысал келтіріңіз)
 Картада Үндістанның Ағылшын колониясында болғанын аймақтарын белгілеңіз.
3. Ғалымдардың ашқан ғылыми жаңалықтарының маңызын жазыңыз .
Ғалымдар Ашқан ғылыми ж аңалықтарының маңызы
Д. Локк

А. Смит


И. Ньютон

8

Бағалау критерийі Тапсыр
ма №
Дескриптор Балл
Білім алушы
Өнер туындысын
пайдаланып, тарихи
оқиғаларды
интерпретациялайды

1 ағылшындардың Үндiста н жерiн отарлап
алуына әсер еткен 1 -жағдайды жазады;
1
ағылшындардың Үндiстан жерiн отарлап
алуына әсер еткен 2 -жағдайды жазады;
1
ағылшындардың Үндiстан жерiн отарлап
алуына әсер еткен 3 -жағдайды жазады;
1
ағылшындардың Үндiстан жерiн отарлап
алуына әсер еткен 4-жағдайды жазады;
1
Қытай , Жапония,
Үндістанды
отарлауда ғы
ағылшындардың іс-
қимылдарын
сипаттайды
2 ағылшындардың Үндістанды отарлау
мақсатын жазады X
1
Үндістанды отарлаудың 1-салдарын жазады; 1
Үндістанды отарлаудың 2-салдарын жазады; 1
Картада Үндістандағы ағылшын
колонияларын белгілейді X
1
Ағартушылық дәуір
идеяларының қоғам
дамуына әсерін
сипаттайды
3 Д. Локктың ғылыми жаңалықтарының
маңызын анықтайды;
1
А. Смиттің ғылыми жаңалықтарының
маңызын анықтайды;
1
Исаак Ньютонның ғылыми жаңалықтарының
маңызын анықтайды.
1
Жалпы балл 11
9

«XVIІI ғасырдағы Үндістан және Ұлыбритания» және «Ағартушылық идеяларының таралуы » бөлімдері бойынша жиынтық
бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты- жөні:_________________________


Бағалау
крит ерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Өнер туындысын пайдаланып,
т арихи оқиғаларды
интерпретациялайды

Ағылшындардың Үндiстан
жерiн отарлауға әсер еткен
бірінші, е кінші, үшінші,
төртінші жағдайды жазуда
қиналады


Ағылшындардың Үндiстан жерiн
отарлауға әсер еткен бірінші, екінші,
үшінші, төртінші жағдайды жазуда
қателіктер жібереді
Ағылшындардың Үндiстан жерiн
отарлауға әсер еткен бірінші, екінші,
үшінші , төртінші жағдайды жазады


Қытай , Жапония, Үндістанды
отарлаудағы ағылшындардың
іс -қимылдарын сипаттайды
Үндістанды отарлау мақсаты н,
отарлаудың 1/2 салдарын
жазуда,
картада Үндістандағы
ағылшын колонияларын
белгілеуде қиналады
Үндістанды отарлау мақсаты н,
отарлаудың 1/2 салдарын жазуда,
картада Үндістандағы ағылшын
колонияларын белгілеуде
қателіктер жібереді
Үндістанды отарлау мақсаты н,
отарлаудың салдарын жазады,
картада Үндістандағы ағылшын
колонияларын белгілейді

Ағартушылық дәуір
идеяларының қоғам дамуына
әсерін сипаттайды
Д. Локк I А. Смит I Исаак
Ньютонның ашқан ғылыми
жаңалықтарының мәнiн
анықтауда қиналады

Д. Локк I А. Смит I Исаак
Ньютонның ащқан ғылыми
жаңалықтарының мәнiн анықтауда
қателіктер жібереді

Д. Локк I А. Смит I Исаак
Ньютонның ашқан ғылыми
жаңалықтарының мәнiн анықтайды
10

ІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР
«Француз буржуазиялық революциясының көрінісі » бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Тақырып

1789 -1799 жылдар аралығында Францияда қандай
өзгерістер орын алды ?
Неліктен Давид пен Бод ридің Марат туралы көзқарастары
әртүрлі болды?
Наполеон империясы қалай құрылды және оның құлдырау
себептері неде болды ?
Оқу мақсаты 7.1.2.1 Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне
буржуазияның әсерін анықтау
7.2.2.1 Тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер
туындыларын пайдалану
Бағалау критерийі Білім алушы
• Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне
буржуазияның әсерін анықтайды
• Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи
оқиғаны интерпретациялайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
he^Zgm
Орындау уақыты fbgml

Тапсырма
1. Француз буржуазиялық рев олюциясының себебін анықтап, «Венн» диаграммасына
толтырыңыз. 2 айырмашылығын және 1 ұқсастығын анықтаңыз.
11

2. Өнер туындысына назар аударып, сұрақтарға жауап беріңіз.

Берілген сурет бойынша өз ойыңызды жазыңыз.

Суреттің салыну себебін анықтаңыз.

Суреттің салынған уақытын анықтаңыз.

Сурет бойынша ақпарат алуға болатын тарихи оқиғаны сипаттаңыз .

Тарихи оқиғалар туралы ақпарат алу үшін өнер туындыларының маңызын дәлелдеңіз.
1-дәлел
2-дәлел


12

Бағалау критерийі Тапсырм
а №
Дескриптор Балл
Білім алушы
Экономикалы қ және
саяси жүйенің
өзгеруіне
буржуазияның әсерін
анықтайды

1 революция ның ә леуметтік -экономикалық
себебінің бірінші ерекшелігін анықтайды;
1
революция ның ә леуметтік -экономикалық
себебінің екінші ерекшелігін анықтайды;
1
революция ның саяси себебінің бірінші
ерекшелігін анықтайды;
1
революция ның саяси себебінің екінші
ерекшелігін анықтайды X
1
революция ның саяси және әлеуметтік -
экономикалық жағынан ұқсастығын
анықтайды X
1
Өнер туындыларын
қолдану арқылы тарихи
оқиғаны
интерпретациялайды

2 берілген сурет бойынша өз ойын жазады; 1
суреттің салын у себебін анықтайды; 1
суреттің салынған уақытын анықтайды; 1
сурет бойынша ақпарат алуға болатын
тарихи оқиғаны сипаттайды;
1
тарихи оқиғалар туралы ақпарат алу үшін
өнер туындыларының маңыздылығына 1 -
дәлел келтіреді;
1
тарихи оқиғалар туралы ақпарат алу үшін
өнер туындыларының маңыздылығына 2-
дәлел келтіреді.
1
Жалпы балл 11


13

«Француз буржуазиялық революциясының көрінісі » бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты- жөні:_________________________


Бағалау
критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Экономикалы қ және
саяси жүйенің
өзгеруіне
буржуазияның әсерін
анықтайды

Француз буржуазиялық
революциясының ә леуметтік-
экономикалық себебінің бірінші,
екінші ерекшелігін, саяси
себебінің бірінші, екінші
ерекшелігін, ұқсастығын
анықтауда қиналады

Француз буржуазиялық
революциясының әлеуметтік-
экономикалық себебінің бірінші,
екінші ерекшелігін, саяси себебінің
бірінші, екінші ерекшелігін,
ұқсастығын анықтауда қателіктер
жібереді.


Француз буржуазиялық
революциясының ә леуметтік-
экономикалық себебінің бірінші,
екінші ерекшелігін, саяси себебінің
бірінші, екінші ерекшелігін,
ұқсастығын анықтайды


Өнер туындыларын
қолдану арқылы
тарихи оқиғаны
интерпретациялайды

Суреттің салынған уақытын,
салыну мақсатын
көрсетуде,суреттегі тарихи
оқиғаны сипаттауда, қоғамдық
құбылысты сипаттауда, , өнер
туындыларының тарихи
маңызына 1/2 дәлел келтіруде
қиналады

Суреттің салынған уақытын, салыну
мақсатын көрсетуде, суреттегі
тарихи оқиғаны сипаттауда,
қоғамдық құбылысты сипаттауда ,
өнер туындыларының тарихи
маңызына 1/2 дәлел келтіруде
қателіктер жібереді


Суреттің салынған уақытын, салыну
мақсатын көрсетуде,суреттегі
тарихи оқиғаны сипаттауда,
қоғамдық құбылысты сипаттап,
өнер туындыларының тарихи
маңызына 1/2 дәлел келтіреді

14

«XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы » бөлімі бойынша жиынтық
бағалау

ТақырыпРесей мен Ұлыбритания Иранға ықпал ету үшін неге
бақталас болды ? Танзимат саясаты Осман империясын
күшейтуге әсер етті ме? Қырым соғысының себептері мен
салдары қандай болды ?
Оқу мақсаты 7.3.2.2 XVIII –XIX Zkuj^u hjlZkug^Zu oZeuZjZeu
ZlugZklZj^Zu өзгерістерді сипаттау
7.4.2.1 Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына
өту процесінің ерекшеліктерін салыстыру
Бағалау критерийі Білім алушы
• XVIII–XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық
қатынастардағы өзгерістерді көрсетеді
• Түрлі мемлекеттердің өнеркәсіптік даму сатысына
өту п роцесінің ерекшеліктерін анықтайды
Ойлау дағдыларының
деңгейі
;em`%g_lkgm
he^Zgm
Орындау уақыты

fbgml

Тапсырма

1. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.
1.1. ХV ғасырдың ортасында Кіші Азиядағы және Балқандағы барлық Византия аумағын
жаулап алған мемлекетті көрсетіңіз.
A. Англия
B. Араб халифаты
C. Қасиетті Рим империясы
D. Осман мемлекеті
E. Солтүстік Иран

1.2. 1684 жылы османдарға қарсы құрылған “Қасиетті Лига” коалициясына кірмеген
мемлекетті атаңыз.
A. Австрия
B. Мальта
C. Польша
D. Ресей
E. Франция

2. Берілген мәліметтерді пайдаланып, кестені толтырыңыз.
Англия мен Ресейдің ХІХ ғасырдағы экономикалық дамуының ерекшеліктерін анықтаңыз.
(Әр мемлеке тті шойын балқыту, көмір өндіру бойынша берілген жылдармен талдау
жасаңыз )
Шойын балқыту (мың тонна )
Жыл Англия Ресей
1860 237168 20467
1900 549630 176828

15

Көмір өндіру (млн. тонн)
Жыл Англия Ресей
1860 117 1
1900 225 12


жылдар Шойын балқыту Көмір өндіру
1860 жыл Ресей
1900 жыл Ресей
1860 жыл Англия
1900 жыл Англия

Англия мен Ресейдің осы жылдардағы өнеркәсіптік даму сатысына өту п роцесінің
ерекшеліктеріне қорытынды жасаңыз


16

Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
XVIII –XIX ғасырдың
ортасындағы
халықаралық
қатынастардағы
өзгерістерді
көрсетеді
1 O9Zkuj^uhjlZkug^ZDr:aby^Zu`%g_
;ZeZg^Zu[Zjeu<baZglbyZmfZug
`ZmeZiZeZgf_fe_d_lld'jk_l_^
1
`ueuhkfZg^ZjZZjkujueZ g
«Қасиетті Лига» коалициясына кірмеген
мемлекетті көрсетеді;
1


Түрлі
мемлекеттердің
өнеркәсіптік даму
сатысына өту
процесінің
ерекшеліктерін
анықтайды

2 1860 жылғы Англияның ш ойын балқыту
ерекшелігін анықтайды;
1
1860 жылғы Ресейдің ш ойын балқыту
ерекшелігін анықтайды;
1
1900 жылғы Англияның ш ойын балқыту
ерекшелігін анықтайды;
1
1900 жылғы Ресейдің ш ойын балқыту
ерекшелігін анықтайды;
1
1860 жылғы Англияның көмір өндіру
ерекшелігін анықтайды;
1
1860 жылғы Ресейдің көмір өндіру
ерекшелігін анықтайды;
1
1900 жылғы Англияның көмір өндіру
ерекшелігін анықтайды;
1
1900 жылғы Ресейдің көмір өндіру
ерекшелігін анықтайды;
1
Англия мен Ресейдің осы жылдардағы
өнеркәсіптік даму сатысына өту процесінің
ерекшеліктеріне қорытынды жасайды .
1
Жалпы балл 11

17

«XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы » бөлімі жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты- жөні:_________________________


Бағалау
критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
XVIII –XIX ғасырдың
ортасындағы халықаралық
қатынастардағы
өзгерістерді көрсетеді

ХV ғасырдың ортасында Кіші
Азиядағы және Балқандағы барлық
Византия аумағын жаулап алған
мемлекетті,1684 жылы османдарға
қарсы құрылған « Қасиетті Лига»
коалициясына кірмеген мемлекетті
көрсетуде қиналады
ХV ғасырдың ортасында Кіші
Азиядағы және Балқандағы барлық
Византия аумағын жаулап алған
мемлекетті,1684 жылы османдарға
қарсы құрылған «Қасиетті Лига»
коалициясына кірмеген мемлекетті
көрсетуде қателіктер жібереді
ХV ғасырдың ортасында Кіші
Азиядағы және Балқандағы
барлық Византия аумағын
жаулап алған мемлекетті,1684
жылы османдарға қарсы
құрылған « Қасиетті Лига»
коалициясына кірмеген
мемлекет ті көрсетеді

Түрлі мемлекеттердің
өнеркәсіптік даму сатысына
өту процесі нің
ерекшеліктерін анықтайды

1860 және 1900 жылғы Англия мен
Ресейдің ш ойын, көмір
балқыту дағы ерекшелігін
анықтауда , Англия мен Ресейдің
осы жылдардағы өнеркәсіптік даму
сатысына өту п роцесінің
ерекшеліктеріне қорытынды
жасауда қиналады
1860 және 1900 жылғы Англия мен
Ресейдің шойын, көмір
балқытудағы ерекшелігін
анықтауда, Англия мен Ресейдің
осы жылдардағы өнеркәсіптік даму
сатысына өту п роцесінің
ерекшеліктеріне қорытынды
жасауда қателіктер жібереді

1860 және 1900 жылғы Англия
мен Ресейдің ш ойын, көмір
балқыту дағы ерекшелігін
анықтап, Англия мен Ресейдің
осы жылдардағы өнеркәсіптік
даму сатысына өту п роцесінің
ерекшеліктеріне қорытынды
жасайды


18

ІІІ ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
«XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері » және «Революциялық идеялардың XІX
ғасырдағы Еуропаға әсері » бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

ТақырыпАнглия және Қытай үкіметтерінің хат алысуынан
империализм туралы не біле аламыз? Италия және
Германияның бірігу жолдары қаншалықты бір-біріне ұқсас
болмады?
Оқу мақсаты  ©Wdkihjlª ©bfihjlª ©wdkiZgkbyª ©hlZjeZmª
©nZdlhjbyª uf^Zjug he^Zgm Zjueu lZmZj -ақша
қатынастарының дамуын түсіндіру
7.3.2.5 Тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін «либерализм»,
«консерватизм», «социализм», «марксизм», «ұлтшылдық»
ұғымдарын қолдану
Бағалау критерийі Білім алушы
• «Экспорт », «импорт », «экспансия », «отарлау »,
« фактория » ұғымдарын қолданып, т ауар -ақша
қатынастарының дамуын анықтайды
• «Либерализм», «консерватизм», «социализм»,
«марксизм», «ұлтшылдық» ұғымдарын тарихи
оқиғаларды ажырату үшін пайдаланады
Ойлау дағдыларының
деңгейі
he^Zgm
Орындау уақыты fbgml

Тапсырма

1. Төменде берілген ұғымдарды қолданып, Қытайда ғы та уар -ақша қатынастарының дамуы
туралы 5 сөйлем жазыңыз


Экспорт
Импорт
Экспансия
О т арл ау
Фактория
19

Қытайдағы та уар -ақша қатынастарының дамуына қорытынды жазыңыз.


2. Ұғымдардың мәнін тарихи оқиағаларды көрсете отырып, жазыңыз.
Ұғымдар Тарихи оқиғаларға қатысы
либерализм
консерватизм
социализм
марксизм
ұлтшылдық


20

Бағалау критерийі Тапсырм
а №
Дескриптор Балл
Білім алушы
«Экспорт », « импорт »,
«экспансия », «отарлау »,
« фактория » ұғымдарын
қолданып, т ауар-ақша
қатынастарының
дамуын анықтайды

1 «экспорт» ұғымын қолданып, Қытайда ғы
тауар-ақша қатынастарының дамуын
көрсетеді;
1
©b fihjlª ufughe^Zgui ulZc^Z u
lZmZj-ақша қатынастарының дамуын
көрсетеді;

1
«э кспансия» ұғымын қолданып, Қытайда ғы
тауар -ақша қатынастарының дамуын
көрсетеді;
1
©h lZjeZmª ufughe^Zgui ulZc^Z u
lZmZj-ақша қатынастарының дамуын
көрсетеді;
1
©n Zdlhjbyª ufughe^Zgui ulZc^Z u
lZmZj-ақша қатынастарының дамуын
көрсетеді;
1
ulZc^Z u lZ mZj -ZrZZlugZklZjugu
^ZfmugZhjulug^u`ZaZ^u
1
©E b[_jZebafª
©dhgk_j\Zlbafª
©khpbZebafª
©fZjdkbafª
©elrue^uª
uf^Zjug тарихи
оқиғаларды ажырату
үшін пайдаланады
2 «либерализм» ұғымының мәнін тарихи
оқиғаларға қатысты ашып жазады;
1
«консерватизм» ұғым ының мәнін тарихи
оқиғаларға қатысты ашып жазады;
1
«социализм» ұғым ының мәнін тарихи
оқиғаларға қатысты ашып жазады;
1
«марксизм» ұғымының мәнін тарихи
оқиғаларға қатысты ашып жазады;
1
«ұлтшылдық» ұғымының мәнін тарихи
оқиғаларға қатысты ашып жазады.
1
Жалпы балл 11

21

«XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері» және «Революциялық идеялардың XІX ғасырдағы Еуропаға әсері » бөлімдері бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты- жөні:_________________________

Бағалау
критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
«Экспорт », « импорт »,
«экспансия », «отарлау »,
« фактория » ұғымдарын
қолданып, тауар -ақша
қатынастарының дамуын
анықтайды

«Э кспорт», «импорт »,
«экспансия », «отарлау »,
« фактория » ұғымдарын қолданып,
Қытайда ғы тауар -ақша
қатынастарының дамуын
көрсетуде қиналады
«Э кспорт», импорт , экспансия ,
отарлау », «фактория » ұғымдарын
қолданып, Қытайда ғы тауар -ақша
қатынастарының дамуын көрсетуде
қателіктер жібереді

«Э кспорт», импорт ,
экспансия », «отарлау »,
« фактория » ұғымдарын қолданып,
Қытайда ғы тауар -ақша
қатынастарының дамуын көрсетеді


«Л иберализм»,
«консерватизм»,
«социализм», «марксизм»,
«ұлтшылдық» ұғымдарын
тарихи оқиғаларды
оқиғаларды ажырату үшін
пайдаланады
©E b[_jZebafª©dhgk_j\Zlbafª
©khpbZebafª©fZjdkbafª
©elrue^uªuf^Zjug u
f%gglZjbobhbZeZjZZluklu
Zrm^ZbgZeZ^u
«Л иберализм», «консерватизм»,
«социализм», «марксизм»,
«ұлтшылдық» ұғымдарын ың мәнін
тарихи оқиғаларға қатысты ашуда
қателіктер жібереді
Тарихи оқиғаларды түсіндіру үшін
«либерализм», «консерватизм»,
«социализм», «м арксизм»,
«ұлтшылдық» ұғымдарының
мәнін тарихи оқиғаларға қатысты
ашады

22

«XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы» және
«XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау


Тақырып

Неліктен ІІ Александр патша «Халық еркі» ұйымының
құрбаны болды? 1857-1859 жж. Үндістандағы оқиғаларды
XIX ғасырдағы британдықтар мен қазіргі кездегі үндістер
қалай баяндайды?
Оқу мақсаты 7.2.3.1 LZjbobhbZgulkg^jmrg «[Zku[Zceuu »,
« декабристер », «халықшылдар », «жеке террор »,
« пролетариат диктатурасы » ұғымдарын қолдану
7.3.2.6 Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың
дәстүр лі қоғамдарына ықпалын сипаттау
Бағалау критерийі Білім алушы
• «Басыбайлы құқық », «декабристер»,
« халықшылдар », «жеке террор », «пролетариат
диктатурасы » ұғымдарын қолдана отырып,
Ресейдегі тарихи оқиғаларға сипаттама береді
• Шығыстың дәстүрлі қоғамында отаршылдық
жаулап алудың әсерін d'jk_l_^
Ойлау дағдыл арының
деңгейі
he^Zgm

Орындау уақыты fbgml

1. Төмен дегі терминдерді қолданып, Ресейдегі саяси оқиғаларға сипаттама жазыңыз.
 «Басыбайлы құқық » -
 « Декабристер » -
 «Халықшылдар » -
 «Пролетариат диктатурасы » -

2. 1857—1859 жылдардағы Үндiстандағы ұлт -азаттық көтерiлiс туралы сұрақтарға жауап
беріңіз .
Көтерілістің шығу себептері

Көтерілістің нәтижесі

ХІХ ғасырдың екінші жартысында Үнд істанда болған 2 өзгерісті жазыңыз


Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күші

«Свадеши», «свараджа» ұрандарының мәнін ашып көрсетіңіз

Тарихи маңызы


23

Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
«Басыбайлы құқық »,
«декабристер »,
« халықшылдар »,
« жеке террор »,
« пролетариат
диктатурасы »
ұғымдарын қолдана
отырып, Ресейдегі
тар ихи оқиғаларға
сипаттама береді
1 «[Zku[Zceuu » ufug he^Zgui
J_k_c^_]lZjbobhbZeZj^ukbiZllZc^u
1
«^_dZ[jbkl_j » ufug he^ZguiJ_k_c^_]
lZjbobhbZeZj^ukbiZllZc^u
1
«oZeurue^Zj » ufug he^Zgui
J_k_c^_]lZjbobhbZeZj^ukbiZllZc^u
1
«ijhe_lZjbZl^bdlZlmjZku » ufug
he^ZguiJ_k_c^_]lZjbobhbZeZj^u
kbiZllZc^u
1
Шығыстың дәстүрлі
қоғамында
отаршылдық жаулап
алудың әсерін
көрсетеді

2
көтерілістің шығу себептері н жазады X 1
көтеріліс нәтижесін жазады; 1
Үндістанда орын алған 1 - өзгерісті жазады; 1
Үндістанда орын алған 2 - өзгерісті жазады; 1
Үнді ұлттық қозғалысының жетекші күшін
жазады;
1
«свадеши», « свараджа » ұрандарының мәнін
ашып жазады;
1
тарихи маңызы н сипаттайды. 1
Жалпы балл 11


24

«XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық -саяси ойдың дамуы» және «XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік» бөлімдері бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты- жөні:_________________________Бағалау
критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
«Басыбайлы құқық »,
«декабристер »,
« халықшылдар », «жеке
террор », «пролетариат
диктатурасы » ұғымдарын
қолдана отырып, Ресейдегі
тарихи оқиғаларға сипаттама
береді

«Басыбайлы құқық ,
декабристер », «халықшылдар »,
« жеке террор », «пролетариат
диктатурасы » ұғымдарын
қолданып, Ресейдегі тарихи
оқиғаларды сипаттауда қиналады

«Басыбайлы құқық ,
декабристер », «халықшылдар »,
« жеке террор », «пролетариат
диктатурасы » ұғымдарын
қолданып, Ресейдегі тарихи
оқиғаларды сипаттауда қателіктер
жібереді

«Басыбайлы құқық ,
декабристер », «халықшылдар »,
« жеке террор », «пролетариат
диктатурасы » ұғымдарын
қолданып, Ресейдегі тарихи
оқиғаларды сипаттайды

Шығыстың дәстүрлі
қоғамында отаршылдық
жаулап алудың әсерін
көрсетеді
Көтерілістің шығу себептері н,
көтеріліс нәтижесі н, Үндістанда
орын алған 1/2 өзгерістер ді, Үнді
ұлттық қозғалысының жетекші
күшін , «свадеши», « свараджа»
ұрандарының мәнін ашып жазуда
және тарихи маңызы н с ипаттауда
қиналады

Көтерілістің шығу себептері н,
көтеріліс нәтижесін, Үндістанда
орын алған 1/2 өзгерістерді , Үнді
ұлттық қозғалысының жетекші
күшін , «свадеши», « свараджа»
ұрандарының мәнін ашып жазуда
және т арихи маңызы н сипаттауда
қателіктер жібереді


Көтерілістің шығу себептері н,
көтеріліс нәтижесін, Үндістанда
орын алған 1/2 өзгерістерді ,
Үнді ұлттық қозғалысының
жетекші күшін , «свадеши»,
« свараджа » ұрандарының мәнін
ашып жазуда және тарихи
маңызы н сипаттайды
25

IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
«Америка Құрама Штаттарының күшеюі» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып


АҚШ -тағы құлдық қалай жойылды ?
Неліктен АҚШ өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді ?
Оқу мақсаты 7.4.2.1 Түрлі мемлекеттердің өнерк әсіптік даму сатысына өту
процесінің ерекшеліктерін анықтау
7.2.1.2 Миссионерліктің міндеттерін анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Мемлекеттердің өнерк
• М иссионер лердің міндет ін көрсетеді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ -тың үлесін анықтаңыз.
АҚШ-тағы азаматтық соғыс жылдарының бастапқы кезеңiнде өнеркәсiп өнiмi 4 -
орынға шықты. 1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң же дел дамуын немен
түсiндiресіз?

2 мысал келтіріңізХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол -көлiк жүйесi де жылдам дам уына мысал
келтiрiңіз .


ХIХ ғасырда АҚШ -та жұмысшы қозғалысы Батыс Еуропа елдерiне қарағанда неге
баяу жүрдi?


Америка жұмысшыларының таптық күрестегi қайшылықтарының 1 себебiн
анықтаңыз .


2. «Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі елдердің үлесі (%)» диаграммасын талдаңыз.
1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің бірінші орынға шығу себептерін анықтаңыз. (2-
д ен кем емес).

1820 ж 1860ж
26

3. Кестені толтырыңыз.Миссионер
дегеніміз кімдер? •____
Миссионердің
басты міндеті
қандай?
•____
Миссионерлердің
іс-әрекетіне
мысал келтіріңіз
•____
27

Бағалау
критерийі
Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Мемлекеттердің
өнерк әсіптік
даму сатысының
ерекшеліктерін
ажыратады

1


Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ -тың
үлесін анықтайды;
1

1860 жылғы АҚШ өнеркәс iп өндiрiсiнiң жедел
дамуын а 1-мысал келтіреді;
1
1860 жылғы АҚШ өнеркәс iп өндiрiсiнiң жедел
дамуын а 2-мысал келтіреді;
1
ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол -көл iк
жүйесi де жылдам дамуына мысал келтіреді;
1
ХIХ ғасырда АҚШ -та жұмысшы қозғалысы
Батыс Еуропа елдерiне қар ағанда неге баяу
жүргендігін анықтайды;
1
:f_jbdZg`fukrueZjugulZi ludj_kl_]L
ZcrueulZjuguk_[_[gZgulZc^u
1
2

1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің
бірінші орынға шығуының 1 -себебін жазады;
1
1900 жылдарға АҚШ өнеркәсіп өнімінің
бірінші орынға шығуының 2 -себебін жазады.
1
М иссионер лердің
міндетін
көрсетеді

3
миссионерлердің кім екендігін түсіндіреді; 1
миссионерлердің басты міндетін көрсетеді; 1
миссинерлердің іс -әрекетіне мысал келтіреді. 1

Жалпы балл 11

28

«Америка Құрама Штаттарының күшеюі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға ақпарат
ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты- жөні:_________________________

Бағалау
критери йі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Мемлекеттердің
өнерк әсіптік даму
сатысының
ерекшеліктерін
ажыратады

Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі
АҚШ-тың үлесін,
1860 жылғы АҚШ өнеркәс iп
өндiрiсiнiң жедел дамуын,
ХIХ ғасырдың бiрiншi
жартысында жол -көл iк жүйесi
де жылдам дамуын, жұмысшы
қозғалысының неге баяу
жүргендігін, Американ
жұмысшыларының тап тық
күрестегi қайшылықтарының
себептерін анықтап, 1900
жылдарға АҚШ өнеркәсіп
өні мінің бірінші орынға
шығуының 1/2 себептерін
жазуда қиналады

Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ -
тың үлесін,
1860 жылғы АҚШ өнеркәс iп өндiрiсiнiң
жедел дамуын анықтап, оған 1/2 мысал
келтіруде, ХIХ ғасырдың бiрiншi
жартысында жол -көл iк жүйесi де
жылдам дамуын, жұмысшы
қозғалысының неге баяу жүргендігін,
Американ жұмысшыларының тап тық
күрестегi қайшылықтарының
себептерін анықтап, 1900 жылдарға
АҚШ өнеркәсіп өні мінің бірінші
орынға шығуының 1/2 себептерін
жазуда қателіктер жібереді
Әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі
АҚШ-тың үлесін,
1860 жылғы АҚШ өнеркәс iп
өндiрiсiнiң жедел дамуын,
ХIХ ғасырдың бiрiншi
жартысында жол -көл iк жүйесi де
жылдам дамуын, жұмысшы
қозғалысының неге баяу
жүргендігін, Американ
жұмысшыларының тап тық
күрестегi қайшылықтарының
себеп терін анықтап, 1900
жылдарға АҚШ өнеркәсіп өні мінің
бірінші орынға шығуының 1/2
себептерін жазады
М иссионер лердің міндет ін
көрсетеді
Миссионерлердің кім екендігін,
миссионерлердің басты
міндетін жазып,
мисси онерлердің іс -әрекетіне
мысал келтіруде қиналады

Миссионерлердің кім екендігін,
миссионерлердің басты міндетін жазып,
мисси онерлердің іс -әрекетіне мысал
келтіруде қателіктер жібереді

Миссионерлердің кім екендігін,
миссионерлердің басты міндетін
жазып, миссионерлердің іс -
әрекетіне мысал келтіреді
29

«Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен XІX ғасырдағы өзгерістерге шолу»
және «Ғылыми ойдың дамуы» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау

Тақырып


XІX ғасырдағы өнер мен әдебиет әлеуметтік әділетсіздікті
қалай суреттейді ? XIX ғасырдағы қай ғыл ыми жаңалықтың
адамдар өміріне ықпалы зор болды ?
Оқу мақсаты 7.2.2.2 Өнердегі негізгі стильдер мен ағымдарды
(неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм)
анықт ау
7.2.2.1 Т арихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер
туындыларын пайдалану
7.2.4.1 Ө згерістер мен сабақтастықты көрсету арқылы, адам
мен қоғам өміріндегі ғылыми жаңалықтардың маңызын
талдау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм
ағымдарын жіктейді
• Өнер туындыларын қолдану арқылы тарихи оқиғаны
интерпретациялайды
• Ғылыми жаңалықтардың ашылуы туралы
ақпараттарды анықтап, ғылыми жаңалықтардың адам
өміріндегі маңызына баға береді
Ойлау дағдыларының
деңгейі
he^Zgm
@hZju^_]_c^Z^ueZju
Орындау уақыты fbgml

Тапсырма
1. Берілген суреттерді ст иль түріне қарай сәйкестендіріңіз.А. Романтизм
В. Реализм
С. Неоклассицизм
D . Импрессионизм

30

2. В. Г. Перовтың « Қаладан оралу» суретін пайда ланып, сұрақтарға жауап беріңіз.


Суретке басқаша қандай атау бере аласыз ?
––––––––––––––––––\
––––––––––––––––––\
–––––––––––––––––––––––––––––––––\
–––––––––––
Неге осындай атау бересіз ?
1- аргумент ______________________________________________________________________
2- аргумент ______________________________________________________________________

3. Ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызын дәлелдеп жазыңыз.Ғылыми жаңалықтардың маңызы
31

Бағалау критерийі Тапсырма

Дескриптор Балл
Білім алушы
Неоклассицизм,
романтизм,
импрессионизм,
реализм ағымдарын
жіктейді
1 [jgrkmj_li_gklbe ^k%cd_kl_g^j_^ 1
_dgrkmj_li_gklbe ^k%cd_kl_g^j_^ 1
rgr kmj_li_gklbe ^k%cd_kl_g^j_^ 1
l'jlgrkmj_li_gklbe ^k%cd_kl_g^j_^ 1
&g_jlmug^ueZjug
he^ZgmZjueu
lZjbobhbZgu
bgl_jij_lZpbyeZc^u
2суретке қатысты басқаша атау ұсынады; 1
суретке берген атауға байланысты 1-
аргумент келтіреді;
1
суретке берген атауға байланысты 2-аргумент
келтіреді;
1
Ғылыми
жаңалықтардың адам
өміріндегі маңызына
баға береді
3ғылыми жаңалықтардың 1 -маңызын
көрсетеді;
1
ғылыми жаңалықтардың 2 -маңызын
көрсетеді;
1
ғылыми жаңалықтардың 3 -маңызын
көрсетеді;
1
ғылыми жаңалықтардың 4 -маңызын
көрсетеді.
1
Барлығы 1132

«Cуретшілер мен жазушылардың көзқарасымен XІX ғасырдағы өзгерістерге шолу» және «Ғылыми ойдың дамуы » бөлімдері
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата- аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты- жөні:_________________________


Бағалау
критерийі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Неоклассицизм,
романтизм,
импрессионизм, реализм
ағымдарын жіктейді
Неоклассицизм, романтизм,
импрессионизм, реализм
ұғымдарына
қатысты суреттерді
анықтауда қиналады

Неоклассицизм, романтизм,
и мпрессионизм, реализм ұғымдарына
қатысты суреттерді анықтауда
қателіктер жібереді

Неоклассицизм, романтизм,
импрессионизм, реализм ұғымдарына
қатысты суреттерді анықтайды
Өнер туындыларын
қолдану арқылы тарихи
оқиғаны
интерпретациялайды
Суреттің стилін, суреттегі
автордың қозғаған мәселесін
анықтап, суретке басқаша атау
беріп,сурет ке берген атауға
байланысты 1/2 аргумент
келтіруде қиналадыСуреттің стилін, суреттегі авторд ың
қозғаған мәселесін анықтап,
суретке басқаша атау беріп,
сурет ке берген атауға байланысты
1/2 аргумент келтіруде қателіктер
жібереді


Суреттің стилін, суреттегі авторд ың
қозғаған мәселесін анықтап,
суретке басқаша атау беріп,
суретк е берген атауға байланысты
1/2 аргумент келтіреді

Ғылыми жаңалықтардың
адам өміріндегі
маңызына баға береді
Ғылыми жаңалықтардың 1/2/3/ 4-
маңызын көрсетуде қиналады

Ғылыми жаңалықтардың 1/2/3/ 4-
маңызын көрс етуде қателіктер
жібереді

Ғылыми жаңалықтардың 1/2/3 4-
маңызын көрс етуде қиналады

33

50-ден астам пәндер бойынша материалдарды тегін жүктеп, сабақ барысында қолдануға болады

Сертификатты жеке кабинеттегі жетістіктерім бөлімінен жүктеп алуға болады

Материалды сайттан тегін жүктеу

Материал ұнаса парақшаңызға сақтап қойыңыз!

Өз пікіріңізді қалдыру үшін тіркелу қажет.