2023-2024 оқу жылына арналған

қысқа мерзімді сабақ жоспарларын

жүктеп алғыңыз келеді ма?
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандартымен 2022-2023 оқу жылына арналған 472-бұйрыққа сай жасалған

қмж

Материал туралы қысқаша түсінік
қмж
Авторы:
Автор материалды ақылы түрде жариялады.
Сатылымнан түскен қаражат авторға автоматты түрде аударылады. Толығырақ
12 Қырқүйек 2023
304
1 рет жүктелген
Материал ақылы
450 тг
Тегін турнир Мұғалімдер мен Тәрбиешілерге
Дипломдар мен сертификаттарды алып үлгеріңіз!
Бұл бетте материалдың қысқаша нұсқасы ұсынылған. Материалдың толық нұсқасын жүктеп алып, көруге болады
logo

Материалдың толық нұсқасын
жүктеп алып көруге болады

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері


Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттары

Түсіну және жауап беру

Анализ және интерпретация

Бағалау және салыстыру

ІІІ тоқсан

(30 сағат)

3-бөлім:

Махаббат және абырой


М.Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы,

Б.Момышұлы «Ұшқан ұя» әңгімесі,

Д.Исабеков « Әпке» драмасы,

М.Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы

8.1.1.1әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог,прологтарды анықтау;

8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;

8.1.3.1көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;

8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;

8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;

8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдепкреативті жазу

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;

8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;

8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу


Ауыспалы тақырыптар

Сабақ тақырыптары

Оқу мақсаты

Cағ. саны

Мерзімі

Ескерту

ІІІ. Махаббат және абырой


М. Дулатов өмірі мен шығармашылығы

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. (Т/Ж1)

1М. Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау.(А/И1)

1Шығарманың идеясы мен тақырыбы

8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу . (Т/Ж2)

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. (Б/С2)

1Шығармадағы кейіпкерлер бейнесі

8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу. (Т/Ж3)

1Шығарманың көркемдік ерекшелігі

8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу.(Б/С3)

1Ескілік көлеңкесінде

8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу. (А/И4)

1
Ескілік көлеңкесінде

8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау. (А/И2)

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. (А/И3)

1Жамал тағдыры


8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. (Т/Ж4)


1Б. Момышұлы өмірі мен шығармашлығы

8.1.2.1 -әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. (Т/Ж2)

1Б. Момышұлы «Ұшқан ұя» әңгімесі

8.1.1.1 -әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. (Т/Ж1)

1Шығармадағы кейіпкерлер бейнесі

8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. (Т/Ж4)

1Шығармадағы кейіпкерлер бейнесі

8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау. (А/И2)

8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу.(Б/С3)

1Шығарманың құрылысы

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау. (А/И1)

1Шығарманың құндылығы

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау.(Б/С1)

1Отан отбасынан басталады

8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу. (А/И4)

1Бата – басты құндылық

8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу.(Б/С4)

1Д. Исабеков « Әпке» драмасы

8.1.1.1 -әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. (Т/Ж1)

1Бауырмалдық

8.1.2.1 -әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу . (Т/Ж2)

8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу. (Т/Ж3)

1Шығарманың көркемдік ерекшелігі

8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. (Т/Ж4)


1Шығарманың көркемдік ерекшелігі

8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. (А/И3)

1Жалғыздық

8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу. (А/И4)

1Мен автор болсам...

(Бөлім бойынша ЖБ-20 минут)

8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу.(Б/С4)

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар. «Қазақ әдебиеті» 8-сынып (16-18-бет)

1М. Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы

8.1.1.1 -әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. (Т/Ж1)

1М. Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы


8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау. (А/И2)


11


Мереке

күніне байланысты біріктіру

Поэманың құрылысы


8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау. (А/И1)


Ана махаббаты

8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу. (Т/Ж3)

1Ана махаббаты


8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу. (Б/С4)


1Тоқсандық жиынтық бағалау

Ес Ескертпе! «Қазақ әдебиеті» (оқыту қазақ тілінде)пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы, 8-сынып. 14-17- бет

1Жетімкөл

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. (Б/С2)

1Жетімкөл

8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу.(Б/С3)

1

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері


Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттары

Түсіну және жауап беру

Анализ және интерпретация

Бағалау және салыстыру

ІV тоқсан

(24 сағат)

4-бөлім:

Қиял мен шындық

Т.Ахтанов «Күй аңызы» әңгімесі,

Ж.Сахиев «Айдағы жасырынбақ», «Дабыл» фантастикалық әңгімелері,

Р. Мұқанова «Мәңгілік бала бейне»

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог,прологтарды анықтау;

8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;

8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;

8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

8.2.1.1 композицияны тұтаст

Материал жариялап тегін сертификат алыңыз!
Бұл сертификат «Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми – әдістемелік журналының желілік басылымына өз авторлық жұмысын жарияланғанын растайды. Журнал Қазақстан Республикасы Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігінің №KZ09VPY00029937 куәлігін алған. Сондықтан аттестацияға жарамды
Ресми байқаулар тізімі
Республикалық байқауларға қатысып жарамды дипломдар алып санатыңызды көтеріңіз!